RECTIFICARE nr. 1.421 din 4 noiembrie 2008
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.421/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008    La Hotărârea Guvernului nr. 1.421/2008 privind preluarea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Argeş şi din administrarea Consiliului Judeţean Argeş în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 21 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):
    - în anexă, la coloana "Denumirea sectorului de drum", în loc de: "DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C) - Valea Danului-Cepari Pământeni-Rudeni-Suici-Valeni-Sălătrucu - limita judeţului Vâlcea" se va citi: "DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 D)-Valea Danului-Cepari Pământeni-Rudeni-Suici-Văleni-Sălătrucu - limita judeţului Vâlcea".
    ---------