ORDIN nr. 2.057 din 5 februarie 2007pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007
  În conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. g), ale art. 18-20, ale art. 33 lit. a) și b), ale art. 34 alin. (2) lit. g), ale art. 37 alin. (1) lit. b), precum și ale art. 41 alin. (1) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Criteriile și normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu

  București, 5 februarie 2007.
  Nr. 2.057.

  ANEXĂ

  CRITERIILE ȘI NORMELE
  de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice