HOTĂRÂRE nr. 1.302 din 28 octombrie 2009
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 13 noiembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare din Hotărârea Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 15 decembrie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind instrumentele de cântărire neautomate (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 122 din 16 mai 2009."


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 15 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 19 se abrogă.
  2. După articolul 18 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:
  "Prezenta hotărâre transpune Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 374 din 27 decembrie 2006."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu
  Şeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Bucureşti, 28 octombrie 2009.
  Nr. 1.302.
  --------------