HOTĂRÂRE nr. 1.514 din 29 noiembrie 2005
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.114 din 9 decembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 30 din anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă" va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - Şcoala de Aplicaţie pentru Protecţia Civilă se reorganizează în Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, având în subordine centre zonale, destinate perfecţionării personalului propriu, a înalţilor funcţionari publici şi a funcţionarilor publici cu atribuţii de conducere din Sistemul Naţional."
  2. Articolul 35 din anexa nr. 1 se abrogă.
  3. Anexa nr. 2 "Organigrama Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă" se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Nicolae Ivan,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 noiembrie 2005.
  Nr. 1.514.


  Anexa
  -----
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/ 2004)
  -------------------------------------------------------

      Numărul maxim de posturi aprobat
      pentru aparatul propriu al Inspectoratului
      General pentru Situaţii de Urgenta
      este de 340

                 ROMÂNIA
      MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR

                                      ORGANIGRAMA
                   INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENTA

                             ┌───────────────────┐
                             │ INSPECTOR GENERAL │
                             └────────────┬──────┘
      APARAT PROPRIU │
                                          │
                                          │
       ┌──────────────────────────────┬───┴──────────────────┬─────────────┐
       │ ┌──────────┬───────────┴────────────────┐ │ │
  ┌────┴───────┤ │ ADJUNCT AL INSPECTORATULUI │ │ │
  │PRIM ADJUNCT│ │ GENERAL │ │ │
  │ AL │ └───────────┬────────────────┘ │ │
  │INSPECTORA- │ ┌-----------------------------------┐ │ │
  │ TULUI │ | INSPECŢIA DE PREVENIRE | │ │
  │ GENERAL │ | │ | │ │
  └─────────┬──┘ | ┌────────────┴────────┐ | ┌────┴─────┐ ┌──┐ │ ┌──┐
            │ | ┌────┴──────┐┌────────────┐│ | │ DIRECTIA │ │I ├─┼─┤L │
            │ | │ DIRECTIA ││ DIRECTIA ││ | │MANAGEMENT│ └──┘ │ └──┘
  ┌───┐ │┌──┐ | │ POMPIERI ││ PROTECTIEI││ ┌──┐ | │ LOGISTIC │ ┌──┐ │ ┌──┐
  │A ├─────┼┤B │ | │ ││ CIVILE │├─┤F │ | └──────────┘ │J ├─┼─┤M │
  └┬──┘ │└──┘ | └───────────┘└────────────┘│ └──┘ | └──┘ │ └──┘
   │ ┌─┐ │┌──┐ | │ ┌──┐ | ┌──┐ │ ┌──┐
   ├─┤a│ ├┤C │ | ├─┤G │ | │K ├─┼─┤N │
   | └─┘ │└──┘ | │ └──┘ | └──┘ │ └──┘
   | | │┌──┐ | │ ┌──┐ | │
   | | ├┤D │ | └─┤H │ | ┌─┴─┐
   | |---┐ │└──┘ | └──┘ | │ O │
   └-|a1 | │┌──┐ | | └───┘
     └---┘ └┤E │ | |
             └──┘ | |
                  └-----------------------------------┘
  -------------------------------------------------------------------------------
  UNITATI ŞI INSTITUTII SUBORDONATE

  ┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐
  │ UNITATEA ││UNITATEA SPECIALA││CENTRUL NAŢIONAL││CENTRUL NAŢIONAL││ MUZEUL │
  │ SPECIALA ││DE SECURITATE ││PRNTRU SECURITA-││DE PERFECTIONARE││NAŢIONAL │
  │ DE IN- ││CIVILA LA ││TE LA INCENDIU ││A PREGATIRII PTR││ AL │
  │ TERVENTIE ││OBIECTIVE DE ││ ŞI PROTECTIE ││MANAGEMENTUL ││POMPIE- │
  │ IN SITUAŢII││ IMPORTANŢA ││ CIVILA ││SITUAŢIILOR DE ││RILOR │
  │ DE URGENTA ││ DEOSEBITĂ ││ ││URGENTA CIOLPANI││ │
  └────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘
  ┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐
  │ SCOALA DE ││ BAZA PENTRU ││BAZA DE REPARA- ││ CENTRUL DE ││DEPOZITE │
  │ SUBOFITERI ││ LOGISTICA A ││ TII A TEHNICII ││ COMUNICATII ││REZERVE │
  │ POMPIERI ŞI││ I.G.S.U. ││DE INTERVENTIE ││ ŞI ││PROPRII │
  │ PROTECTIE ││ ││ DRAGALINA ││ INFORMATICA ││ │
  │ CIVILA ││ ││ ││ ││ │
  │ BOLDESTI ││ ││ ││ ││ │
  └────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘

  -------------------------------------------------------------------------------
  INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII DE URGENTA
                    ┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
                    │ INSPECTORATUL MUNICIPIULUI│ │41 INSPECTORATE JUDETENE │
                    │ BUCURESTI PENTRU SITUAŢII │ │ PENTRU SITUAŢII DE │
                    │ DE URGENTA │ │ URGENTA │
                    └───────────────────────────┘ └─────────────────────────┘

      LEGENDA:

      A = CENTRUL OPERATIONAL NAŢIONAL
       a = CENTRU OPERATIONAL
       a2 = SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU
            SITUAŢII DE URGENTA
      B = SERVICIUL MANAGEMENT ORGANIZATORIC ŞI PLANIFICARE RESURSE
      C = SERVICIUL STRATEGII ŞI TACTICI SPECIFICE
      D = SERVICIUL COMUNICATII ŞI INFORMATICĂ
      E = PROTECTIA INFORMATIILOR CLASIFICATE
      F = SERVICIUL PREGATIREA POPULATIEI PENTRU INTERVENTIE ŞI EDUCATIE
          PREVENTIVA
      G = SERVICIUL COORDONARE SERVICII PUBLICE, VOLUNTARE ŞI SERVICII PRIVATE
      H = PUBLICATII DE SPECIALITATE
      I = SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELATII INTERNATIONALE
      J = SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS
      K = SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE
      L = SERVICIUL CONTROL
      M = FINANCIAR
      N = SERVICIUL CABINETE ŞI SECRETARIAT
      O = INFORMARE ŞI RELATII PUBLICE

  -----------