HOTĂRÂRE nr. 263 din 25 mai 2004
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit GUTINUL OCNA SUGATAG
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 28 iulie 2004  Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit GUTINUL OCNA SUGATAG, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit,
  În temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuţa a patra din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,
  Banca Naţională a României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0340 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit GUTINUL OCNA SUGATAG, cu sediul în Ocna Sugatag, Str. Izvorului, Nr. 6, judeţul Maramureş, număr de ordine în Registrul comerţului J24/706/1994, urmare aprobării Băncii Naţionale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Tisa Sighetul Marmatiei, Frumuseaua Bistra, Gutinul Ocna Sugatag, Iza Rozavlea, Livada Săpânţa, Ronisoara Rona de Jos, Viseu Borsa Viseu de Sus, pentru următoarele motive:
  Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit GUTINUL OCNA SUGATAG a formulat cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative. În şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbţie a cooperativelor de credit Tisa Sighetul Marmatiei, Frumuseaua Bistra, Gutinul Ocna Sugatag, Iza Rozavlea, Livada Săpânţa, Ronisoara Rona de Jos, Viseu Borsa Viseu de Sus.
  Urmare fuziunii, Cooperativa de credit GUTINUL OCNA SUGATAG este absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către Cooperativa de credit Tisa Sighetul Marmatiei. Prin urmare, aceasta urmează a-şi înceta activitatea.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
  MUGUR ISĂRESCU
  Bucureşti, 25 mai 2004.
  Nr. 263.
  -------------