ORDIN nr. 82 din 6 septembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 14 septembrie 2017
  (la 05-02-2018, Titlului actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )
  Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (la 05-02-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 21 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 05 februarie 2018 )


  Articolul 2

  Operatorii de transport și de sistem, operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și solicitanții duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data abrogării dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, cu modificările și completările ulterioare.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț

  București, 6 septembrie 2017.
  Nr. 82.

  Anexă

  REGULAMENT
  privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale