LEGE nr. 83 din 5 aprilie 2004
pentru declararea ca oraşe a unor comune
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă declararea ca oraşe a unor comune din judeţele Arad, Argeş, Constanţa, Dolj, Gorj, Ialomiţa, Maramureş, Olt, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Timiş.
  (2) Denumirea şi componenţa comunelor declarate oraşe sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 2

  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 5 aprilie 2004.
  Nr. 83.


  Anexa
  ORAŞELE DECLARATE
    JudeţulOraşul declarat
    DenumireaLocalităţi componente ale oraşuluiSate ce aparţin oraşului
               1                      2                           3                         4
    ARADPECICA     1.Bodrogu Vechi
            2.Sederhat
            3.Turnu
    ARGEŞŞTEFĂNEŞTI     1.Ştefăneşti
            2.Enculeşti
            3.Goleşti
            4.Izvorani
            5.Ştefăneştii Noi
            6.Valea Mare-Podgoria
            7.Viişoara
            8.Zăvoi
    CONSTANŢABĂNEASA     1.Făurei
            2.Negureni
            3.Tudor Vladimirescu
    DOLJDĂBULENI     1.Chiaşu
      BECHET1.BECHET    
    GORJTURCENI1.TURCENI1.Gârbovu
        2.Jilţu2.Murgeşti
            3.Strâmba-Jiu
            4.Valea Viei
      TISMANA1.TISMANA1.Celei
            2.Costeni
            3.Gornoviţa
            4.Isvarna
            5.Pocruia
            6.Racoţi
            7.Sohodol
            8.Topeşti
            9.Vâlcele
            10. Vânăta
    IALOMIŢAAMARA        
      FIERBINŢI-TÂRG     1.Fierbinţii de Jos
            2.Fierbinţii de Sus
            3.Grecii de Jos
    MARAMUREŞSĂLIŞTEA DE SUS1.SĂLIŞTEA DE SUS    
      ŞOMCUTA MARE1.ŞOMCUTA MARE1.Buteasa
        2.Buciumi2.Codru Butesii
        3.Ciolt3.Finteuşu Mare
        4.Hovrila    
        5.Vălenii Şomcutei    
      TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ1.TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ1.Bozânta Mare
        2.Băiţa2.Merişor
        3.Buşag3.Ulmoasa
        4.Nistru    
      ULMENI1.ULMENI1.Arduzel
        2.Tohat2.Chelinţa
            3.Mânău
            4.Someş-Uileac
            5.Ţicău
            6.Vicea
    OLTPOTCOAVA1.POTCOAVA1.Potcoava-Fălcoeni
            2.Sineşti
            3.Trufineşti
            4.Valea Merilor
    SATU MAREARDUD1.Ardud1.Ardud-Vii
        2.Mădăras2.Baba Novac
            3.Gerăuşa
            4.Sărătura
    SIBIUMIERCUREA SIBIULUI     1.Apoldu de Sus
            2.Dobârca
    SUCEAVABROŞTENI1.BROŞTENI1.Cotârgaşi
        2.Hăleasa2.Dârmoxa
        3.Lungeni3.Frasin
        4.Neagra4.Holda
            5.Holdiţa
            6.Pietroasa
      CAJVANA     1.Codru
      DOLHASCA     1.Budeni
            2.Gulia
            3.Poiana
            4.Poienari
            5.Probota
            6.Siliştea Nouă
            7.Valea Poienei
      FRASIN1.FRASIN1.Doroteia
        2.Bucşoaia2.Plutoniţa
      LITENI     1.Corni
            2.Roşcani
            3.Rotunda
            4.Siliştea
            5.Vercicani
      MILIŞĂUŢI1.MILIŞĂUŢI1.Gara
        2.Bădeuţi2.Lunca
      SALCEA1.SALCEA1.Prelipca
        2.Mereni    
        3.Plopeni    
        4.Văratec    
      VICOVU DE SUS1.VICOVU DE SUS    
        2.Bivolăria    
    TIMIŞCIACOVA     1.Cebza
            2.Macedonia
            3.Obad
            4.Petroman
      GĂTAIA1.Gătaia1.Butin
        2.Sculia2.Percosova
            3.Şemlacu Mare
            4.Şemlacu Mic
      RECAŞ     1.Bazoş
            2.Herneacova
            3.Izvin
            4.Nadăş
            5.Petrovaselo
            6.Stanciova

  -------------