LEGE nr. 215 din 26 mai 2006
pentru modificarea art. 5 şi 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 5, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "c) în învăţământul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social, profesor corepetitor/acompaniament, maistru-instructor;".
  2. La articolul 6, litera h) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "h) corepetitor pentru cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor;".
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 26 mai 2006.
  Nr. 215.
  -----------