HOTĂRÂRE nr. 97 din 9 februarie 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 16 februarie 2000  În temeiul prevederilor art. 30 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Aurel Până,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Preşedintele Agenţiei
  Române de Dezvoltare,
  Sorin Fodoreanu


  Anexă

  NORMA 09/02/2000