HOTĂRÂRE nr. 173 din 18 ianuarie 2001
privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 29 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 11 alin. 3 din Codul silvic - Legea nr. 26/1996 şi ale art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Regia Naţionala a Pădurilor este persoana juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd Magheru nr. 31, sectorul 1, şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, exercitând atribuţii principale şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Regia Naţionala a Pădurilor funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
  (3) Unităţile fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor se reorganizează şi sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (4) Structurile organizatorice şi functionale ale unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 se aproba de Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor.


  Articolul 2

  (1) La data de 31 decembrie 2000 patrimoniul net al Regiei Naţionale a Pădurilor era în valoare de 861,65 miliarde lei, fiind constituit prin însumarea patrimoniilor unităţilor din structura sa.
  (2) Patrimoniul şi personalul unităţilor desfiinţate se preiau de unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 2, conform aprobării Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor.
  (3) Preluarea patrimoniului se face pe bază de protocol în termen de 30 de zile de la aprobarea Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor, în condiţiile legii.
  (4) Personalul care se preia de la unităţile desfiinţate se considera transferat în interesul serviciului.


  Articolul 3

  Regia Naţionala a Pădurilor are ca obiect de activitate aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii şi acţionează pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publică a statului, pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea şi valorificarea vânatului, a peştelui din apele de munte şi a celorlalte produse specifice fondului forestier, potrivit reglementărilor legale, în condiţii de eficienta economică.


  Articolul 4

  Organele de conducere ale Regiei Naţionale a Pădurilor sunt:
  - consiliul de administraţie;
  - managerul - directorul general.


  Articolul 5

  Consiliul de administraţie şi managerul directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor exercita atribuţiile principale prevăzute la art. 14 şi, respectiv, la art. 19 din regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 7

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 982/1998 privind restructurarea Regiei Naţionale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Oana,
  secretar de stat
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu


  Anexa 1

  REGULAMENT 18/01/2001


  Anexa 2


                          UNITĂŢILE
      fără personalitate juridică din structura
   Regiei Naţionale a Pădurilor
         
    Nr. crt.Unităţile din structura Regiei Naţionale a PădurilorSediul
    I.Direcţii silvice  
    1.AlbaMunicipiul Alba Iulia
    2.AradMunicipiul Arad
    3.ArgeşMunicipiul Piteşti
    4.BacăuMunicipiul Bacău
    5.BihorMunicipiul Oradea
    6.Bistriţa-NăsăudMunicipiul Bistriţa
    7.BotoşaniMunicipiul Botoşani
    8.BraşovMunicipiul Braşov
    9.BucureştiMunicipiul Bucureşti
    10.BuzăuMunicipiul Buzău
    11.Caraş-SeverinMunicipiul Reşiţa
    12.ClujMunicipiul Cluj-Napoca
    13.ConstanţaMunicipiul Constanţa
    14.CovasnaMunicipiul Sfântu Gheorghe
    15.DâmboviţaMunicipiul Târgovişte
    16.DoljMunicipiul Craiova
    17.GorjMunicipiul Târgu Jiu
    18.HarghitaMunicipiul Miercurea-Ciuc
    19.HunedoaraMunicipiul Deva
    20.IalomiţaMunicipiul Slobozia
    21.IaşiMunicipiul Iaşi
    22.MaramureşMunicipiul Baia Mare
    23.MehedinţiMunicipiul Drobeta-Turnu Severin
    24.MureşMunicipiul Târgu Mureş
    25.OltMunicipiul Slatina
    26.NeamţMunicipiul Piatra-Neamţ
    27.PrahovaMunicipiul Ploieşti
    28.SălajMunicipiul Zalău
    29.SibiuMunicipiul Sibiu
    30.SuceavaMunicipiul Suceava
    31.TeleormanMunicipiul Alexandria
    32.TimişMunicipiul Timişoara
    33.TulceaMunicipiul Tulcea
    34.VasluiMunicipiul Vaslui
    35.VâlceaMunicipiul Râmnicu Vâlcea
    36.VranceaMunicipiul Focşani
         
    II.Alte unităţi de profil  
    37.Institutul de Cercetări şi Amenajări SilviceMunicipiul Bucureşti
    38.Revista PădurilorMunicipiul Bucureşti

  -------