HOTĂRÎRE Nr. 1 din 5 iulie 1995
privind modificarea Regulamentului de organizarea şi funcţionare a Curţii Supreme de Justiţie
EMITENT
 • CURTEA SUPREMA DE JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 20 iulie 1995  În temeiul art. 67 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, Secţiile Unite ale Curţii Supreme de Justiţie hotărăsc modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Supreme de Justiţie astfel:

  Articolul 1

  Articolul 9 alineatul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Secţiile Unite îşi îndeplinesc atribuţiile cu votul majorităţii judecătorilor prezenţi, pentru activitatea de judecată cvorumul fiind, potrivit legii, de cel puţin 3/4 din numărul judecătorilor numiţi. Interpretarea data de Secţiile Unite cu votul majorităţii judecătorilor este obligatorie pentru completele de judecată".


  Articolul 2

  Articolul 57 se completează cu un nou alineat, având următorul cuprins:
  "Judecătorilor le este interzis sa anticipeze, exprimind opiniile, pe orice cale, în domenii în care urmează a lua hotărâri Curtea Suprema de Justiţie, în cadrul prevăzut de lege".
  PREŞEDINTELE
  CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE,
  dr. GHEORGHE UGLEAN
  Prim-magistrat-asistent,
  Ioan Raileanu
  ----------------------