HOTĂRÂRE nr. 1.592 din 8 noiembrie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 29 noiembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 62 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plângu
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
  Anti-Doping,
  Man Florin-Trandafir
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Sport,
  Florian Gheorghe
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 8 noiembrie 2006.
  Nr. 1.592.


  Anexă

  NORMA 08/11/2006