HOTĂRÂRE nr. 263 din 31 martie 2005
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare, şi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 12 aprilie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă normele de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare, şi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul justiţiei,
  Monica Luisa Macovei
  Bucureşti, 31 martie 2005.
  Nr. 263.


  Anexa 1

  NORMA 31/03/2005


  Anexa 2

  NORMA 31/03/2005