DECIZIE nr. 997 din 13 noiembrie 2018privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 29 noiembrie 2018
  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (4), (5), (6) și (12) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice,
  președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

  Articolul 1
  (1) Entitățile prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice pot percepe furnizorilor de rețele de comunicații electronice pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică tarifele maxime prevăzute în anexă.(2) Pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică care nu sunt incluse în anexă,
  respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică nu poate depăși valoarea de zero lei.
  (3) Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Sorin Mihai Grindeanu

  București, 13 noiembrie 2018.
  Nr. 997.

  ANEXĂ

  LISTA
  tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică


  Nr crt.

  Tip de acces

  Tarife maxime anuale

  Active, cu excepția clădirilor cu valoare de patrimoniu

  Clădiri cu valoare de patrimoniu

  1

  Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare) situate în localități rang 2 și 3

  2,70 lei/ml

  -

  2

  Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria II (subtraversare), situate în localități rang 2 și 3 și cabluri direct îngropate în/sub partea noncarosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I situate în localități rang 2 și 3

  0,69 lei/ml

  -

  3

  Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare) situate în localități rang 0 și 1

  0,80 lei/ml

  -

  4

  Cabluri direct îngropate în săpătură în/sub acvatoriu portuar (inclusiv rada portului)

  1,79 lei/ml

  -

  5

  Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona A - localități rang 0 și 1

  1,93 lei/ml

  -

  6

  Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona B - localități rang 0 și 1

  0,85 lei/ml

  -

  7

  Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona C - localități rang 0 și 1

  0,56 lei/ml

  -

  8

  Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona D - localități rang 0 și 1

  0,48 lei/ml

  -

  9

  Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri rezidențiale - utilizare discontinuă

  0

  0,58 lei/ml

  10

  Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri industriale/clădiri rezidențiale - utilizare continuă

  1,31 lei/ml

  2,41 lei/ml

  11

  Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale - utilizare discontinuă

  1,16 lei/ml

  2,22 lei/ml

  12

  Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale - utilizare continuă

  3,38 lei/ml

  5,55 lei/ml

  13

  Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare)

  9,09 lei/mp

  -

  14

  Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane categoria I) situate în localități rang 0 și 1

  5,63 lei/mp

  -

  15

  Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane categoria I) situate în localități rang 2 și 3

  52,51 lei/mp

  -

  16

  Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (stradă urbană categoria II) - localități rang 2 și 3

  6,90 lei/mp

  -

  17

  Cutii instalate pe/în turn - localități rang 0 și 1

  3,07 lei/mp

  -

  18

  Cutii instalate pe/în turn - localități rang 2 și 3

  26,52 lei/mp

  -

  19

  Cutii instalate pe/în turn - localități rang 4 și 5

  35,57 lei/mp

  -

  20

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

  2,05 lei/mp

  35,37 lei/mp

  21

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

  68,69 lei/mp

  118,67 lei/mp

  22

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

  0

  2,99 lei/mp

  23

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

  29,84 lei/mp

  70,10 lei/mp

  24

  Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

  62,03 lei/mp

  110,34 lei/mp

  25

  Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

  158,66 lei/mp

  231,13 lei/mp

  26

  Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

  24,47 lei/mp

  63,39 lei/mp

  27

  Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

  102,32 lei/mp

  160,70 lei/mp

  28

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

  6,72 lei/mp

  41,20 lei/mp

  29

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

  0

  7,69 lei/mp

  30

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

  0

  13,71 lei/mp

  31

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

  42,70 lei/mp

  86,19 lei/mp

  32

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

  8,90 lei/mp

  43,93 lei/mp

  33

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3

  17,33 lei/mp

  44,38 lei/mp

  34

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, localități rang 2 și 3

  71,43 lei/mp

  112,00 lei/mp

  35

  Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3

  66,02 lei/mp

  105,24 lei/mp

  36

  Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, localități rang 2 și 3

  144,46 lei/mp

  203,30 lei/mp

  37

  Cutii instalate sub/pe clădiri industriale cu utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3

  0

  2,46 lei/mp

  38

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, localități rang 2 și 3

  21,12 lei/mp

  49,11 lei/mp

  39

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3

  3,26 lei/mp

  26,80 lei/mp

  40

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, localități rang 2 și 3

  50,33 lei/mp

  85,63 lei/mp

  41

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5

  21,53 lei/mp

  45,93 lei/mp

  42

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5

  70,32 lei/mp

  106,91 lei/mp

  43

  Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5

  65,44 lei/mp

  100,81 lei/mp

  44

  Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5

  136,18 lei/mp

  189,24 lei/mp

  45

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5

  0

  8,12 lei/mp

  46

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5

  24,95 lei/mp

  50,20 lei/mp

  47

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5

  8,85 lei/mp

  30,07 lei/mp

  48

  Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5

  51,29 lei/mp

  83,13 lei/mp

  N O T E:1. În cazul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale) accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât și instalațiile funcționale de deservire.2. Tarifele maxime de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cm^3 și 0,08 m^3.