ORDIN nr. 2.990 din 30 septembrie 2020privind aprobarea Procedurii de verificare și evaluare a proiectelor care pot fi finanțate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 7 octombrie 2020
  Având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. III din Hotărârea Guvernului nr. 712/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice și al prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de verificare și evaluare a proiectelor care pot fi finanțate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 196/2019 privind stabilirea Procedurii de selecție a beneficiarilor și a proiectelor și structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 22 mai 2018, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu

  București, 30 septembrie 2020.
  Nr. 2.990.

  ANEXĂ

  PROCEDURĂ
  de verificare și evaluare a proiectelor care pot fi finanțate în baza schemei de ajutor
  de stat privind sprijinirea industriei cinematografice