HOTĂRÎRE nr. 610 din 25 mai 1990
privind acordarea unor drepturi nevazatorilor
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 mai 1990  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Nevazatorii în vîrsta de peste 18 ani cu venituri inferioare pensiei minime de invaliditate de gradul II au dreptul la un ajutor social lunar egal cu pensia minima de invaliditate de gradul II.
  (2) Nevazatorii invalizi de gradul I au dreptul la o indemnizaţie lunară pentru însoţitor în suma de 300 lei.


  Articolul 2

  (1) La stabilirea pensiei integrale pentru munca depusa şi limita de vîrsta a nevazatorilor pe baza unei vechimi în munca de 15 ani bărbaţii şi 10 ani femeile, pentru timpul cît depăşeşte aceste vechimi se acordă un spor la pensie, calculat la salariul tarifar folosit ca baza de calcul a pensiei, de 1% pentru fiecare an în plus pentru primii 5 ani şi de 0,5% pentru următorii ani.
  (2) Nevazatorii pot fi mentinuti în activitate, după împlinirea virstei de pensionare, numai cu aprobarea conducerii unităţii şi pe o perioadă de cel mult 3 ani.
  (3) Nevazatorii care, datorită stării de sănătate, nu mai pot continua activitatea salariata, pot solicita pensionarea pentru munca depusa şi limita de vîrsta înainte de împlinirea virstei prevăzute de lege, dacă au realizat vechimea în munca prevăzută în alin. (1).


  Articolul 3

  Nevazatorii accidentati de război în afară serviciului ordonat sau cei pensionaţi pentru invaliditati produse de accidente de muncă ori boli profesionale pot primi, pe lîngă pensia de invaliditate, şi pensia pentru limita de vîrsta, stabilită pe baza vechimii în munca dobîndite ulterior.


  Articolul 4

  Durata concediului de odihnă stabilită, potrivit legii, în raport cu vechimea în munca se majorează, pentru salariaţii nevăzători, cu 6 zile lucrătoare.


  Articolul 5

  (1) Nevazatorii au dreptul, gratuit, în cursul unui an calendaristic, la 2 călătorii dus-întors cu trenul de persoane clasa a II-a.
  (2) În localităţile în care domiciliază, nevazatorii pot călători gratuit cu orice mijloc de transport în comun.
  (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază şi persoana care însoţeşte pe nevazator în timpul călătoriei.


  Articolul 6

  (1) Copiii nevăzători, aflaţi în întreţinerea familiei, beneficiază de alocaţia de stat pentru copii în cuantumurile prevăzute de lege, majorate cu 50% .
  (2) De alocaţia de stat pentru copii beneficiază şi copiii nevăzători ai căror părinţi nu se încadrează în categoriile prevăzute de lege pentru acordarea alocaţiei.


  Articolul 7

  Nevazatorii şi sotii acestora sînt exceptaţi de la obligaţia de plată a contribuţiei fixe lunare datorate, potrivit legii, de persoanele fără copii.


  Articolul 8

  Nevazatorii au dreptul, în caz de imbolnavire, la asistenţa medicală gratuita în spitale şi ambulatorii, la întreţinere, medicamente, materiale sanitare şi proteze în timpul internării şi beneficiază de gratuitate la medicamente, materiale sanitare şi proteze pe timpul tratamentului ambulatoriu.


  Articolul 9

  În spaţiul locativ deţinut împreună cu familia, nevazatorul are dreptul la o suprafaţa locativă suplimentară, sub forma unei camere separate.


  Articolul 10

  Unităţile producătoare şi bazele de aprovizionare au obligaţia să asigure cu prioritate aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice a cooperativelor sau secţiilor acestora în care lucrează nevazatorii, la cerere, pe bază de comandă şi fără repartiţii.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN
  ------------------------