HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,
  Guvernul României adoptă prezenta

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  p. Ministrul administrației
  și internelor
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 19 ianuarie 2011.
  Nr. 52.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul
  și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor