HOTĂRÂRE nr. 19 din 3 septembrie 2010privind aprobarea Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc
EMITENT
 • UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 26 octombrie 2010
  Având în vedere desfășurarea lucrărilor Congresului Extraordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din 3 septembrie 2010, care este legal constituit, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările ulterioare, ale art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 16 lit. g) din Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, în vederea corelării Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești cu prevederile Legii nr. 188/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare,
  Congresul Extraordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă în unanimitate Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării.


  Articolul 3

  La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se abrogă Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Compartimentele secretariat, juridic și informatic ale Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, precum și secretariatele camerelor executorilor judecătorești vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Președintele Uniunii Naționale
  a Executorilor Judecătorești,
  Marius Crafcenco

  București, 3 septembrie 2010.
  Nr. 19.

  Anexă

  STATUTUL
  Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc