DECRET nr. 302 din 30 septembrie 1985
privind înfiinţarea Întreprinderii de sarme şi cabluri Hârşova
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 49 din 7 octombrie 1985  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Pe data prezentului decret se înfiinţează Întreprinderea de sarme şi cabluri Hârşova, cu sediul în oraşul Hârşova, judeţul Constanta, în subordinea Centralei industriale de prelucrari metalurgice Bucureşti de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Metalurgice, avînd ca obiect de activitate fabricarea de cabluri din oţel, sarma din oţel, cuie, tinte şi alte asemenea produse.


  Articolul 2

  Întreprinderea de sarme şi cabluri Hârşova funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, se organizează potrivit normelor legale privind organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi se încadrează în gradul III de organizare.


  Articolul 3

  Întreprinderea de sarme şi cabluri Hârşova va utiliza reţelele tarifare şi nivelurile de retribuire: Siderurgie B pentru muncitorii din secţia (atelierul) de tragatorie, Construcţii de maşini A pentru munca în acord la muncitorii din secţiile (atelierele) cabluri şi cuie şi pentru munca în regie la muncitorii din secţia (atelierul) de întreţinere şi reparaţii, potrivit Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, iar retributia tarifara a personalului de conducere şi de execuţie, tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ din aparatul funcţional va fi corespunzătoare cu grupei III de ramuri.


  Articolul 4

  Pentru conducerea activităţii şi asigurarea cu utilaje şi forta de muncă necesare se aproba pentru anul 1985 un număr de 3 posturi.
  Personalul de administraţie va fi asigurat în cadrul planului de muncă şi retribuire al Ministerului Industriei Metalurgice, pe baza normativelor legale.


  Articolul 5

  Ponderea personalului de administraţie va fi de cel mult 3,5% din totalul personalului muncitor prevăzut în planul anual al întreprinderii.


  Articolul 6

  Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a cărui aplicare a fost prelungită prin Decretul nr. 451/1984, nu se aplică posturilor din unităţile de la care se transfera personalul necesar Întreprinderii de sarme şi cabluri Hârşova.


  Articolul 7

  Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştrii nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România
  ────────────────────────────