LEGE Nr. 33 din 29 aprilie 1995
pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 4 mai 1995  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifica Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995.


  Articolul 2

  Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale şi Raportul explicativ asupra Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, adoptat de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei la Strasbourg la 10 noiembrie 1994, sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE

  CONVENTIE 01/02/1995