HOTĂRÂRE nr. 7 din 4 mai 2009
pentru modificarea alin. (3) al art. 150 din Regulamentul Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Alineatul (3) al articolului 150 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi."
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 mai 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 4 mai 2009.
  Nr. 7.
  _________