HOTĂRÂRE nr. 1.911 din 10 noiembrie 2004
privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în oraşul Slănic-Moldova, judeţul Bacău
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) şi art. 9 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi", cu completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea unor terenuri, în suprafaţă totală de 196.707,782 m 2 , având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din fondul forestier aflat în domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al oraşului Slănic-Moldova, judeţul Bacău, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Slănic-Moldova.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Terenurile prevăzute la art. 1 vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea obiectivului turistic "Schi Parc Slănic-Moldova", care se include în prima etapă a Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi".


  Articolul 4

  Scoaterea definitivă din fondul forestier a terenurilor prevăzute la art. 1 se face în condiţiile art. 4 alin. (1) teza finală din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi", cu completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ------------
  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 noiembrie 2004.
  Nr. 1.911.


  Anexa


                               DATELE DE IDENTIFICARE
               a terenurilor care trec din fondul forestier aflat în
         domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale
                    a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al
            oraşului Slănic-Moldova, judeţul Bacău, şi în administrarea
                    Consiliului Local al Oraşului Slănic-Moldova
                 
    Nr. crt.Locul unde sunt situate terenurile   Amplasament   Suprafaţa - m2-Numărul de inventar atribuit de M.F.P.
    Ocolul silvicU.P.U.A.
    1.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaI Slănic17117.642,6231363
            1627.748,149  
    2.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaII Slănicel56M1.364,79  
    3.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaII Slănicel56M7.399,02  
    4.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaI Slănic41A2.893,83  
    5.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaI Slănic43A8.000,49  
    6.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaII Slănicel59A668,62  
            60R304,75  
            60D5.355,37  
    7.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaII Slănicel29A22.548,02  
    8.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaI Slănic41A4.299,87  
    9.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaII Slănicel56M649,61  
    10.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaI Slănic40M1,6.490,76  
            M2, M3    
          II Slănicel56D3.592,66  
    11.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaII Slănicel29A21.538,76  
    12.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaI Slănic19N1500,00  
    13.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaII Slănicel56C1, 56L1.938,93  
    14.Oraşul Slănic-Moldova, judeţul BacăuTârgu OcnaII Slănicel30C13.771,53  
      TOTAL SUPRAFAŢĂ:196.707,782


  ---------