ORDIN nr. 1.265 din 12 septembrie 2019pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) - textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluțiile MSC.413(97) și MSC.443(99) ale Comitetului de siguranță maritimă
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 22 octombrie 2019
  Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 29.366/1.332 din 31 iulie 2019 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) - textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluțiile MSC.413(97) și MSC.443(99) ale Comitetului de siguranță maritimă,
  ținând seama de prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) și ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, ale Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 675/2010 pentru publicarea acceptării Codului internațional din 2008 privind stabilitatea navei în stare intactă (Codul IS din 2008), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.267(85) a Comitetului Securității Maritime din 4 decembrie 2008,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 pct. 20, precum și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se publică amendamentele la Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) - textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluțiile MSC.413(97) și MSC.443(99) ale Comitetului de siguranță maritimă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

  p. Ministrul transporturilor,
  Ion Iordăchescu,
  secretar de stat

  București, 12 septembrie 2019.
  Nr. 1.265.

  ANEXĂ

  REZOLUȚIE MSC 443(99) din 24 mai 2018
  privind Amendamente la partea A din Codul internațional din 2008 privind stabilitatea
  navei în starea intactă (Codul IS din 2008)