HOTĂRÂRE nr. 273 din 14 iunie 1994
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 28 iulie 1994  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 3

  Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.


  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Contrasemnează:

  ----------------

  Ministrul lucrărilor publice

  şi amenajării teritoriului,

  Marin Cristea

  p. Ministru de stat,

  ministrul finanţelor,

  Dan Mogoş,

  secretar de stat


  Anexă

  REGULAMENT 14/06/1994 (27-08-1994)