LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2011
pentru modificarea anexei la Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 noiembrie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Anexa la Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 7 noiembrie 2011.
  Nr. 203.


  Anexa
  ─────
  (Anexă la Legea nr. 174/2010)
  ─────────────────────────────
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a terenurilor care se transmit din domeniul public al statului şi din
  administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
  "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare
  Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava
  şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava
  *Font 8*
  Nr. crt. Locul unde este situat terenul Persoana juridică de la care se transmite terenul Persoana juridică la care se transmite terenul Datele de identificare a terenului Suprafeţe care se transmit (ha) Nr. de inventar la Ministerul Finanţelor Publice
  1. Municipiul Suceava, zona Tătăraşi Statul român, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava Municipiul Suceava, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava Parcelă arabilă 513/2 divizată din 513/1 12 152065
  2. Municipiul Suceava, zona Tătăraşi Statul român, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava Municipiul Suceava, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava Parcelă intravilan construcţii 1251/12 0,056 152065
  3. Municipiul Suceava, str. Grigore Alexandru Ghica cartierul Iţcani Statul român, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava Municipiul Suceava, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava Parcele arabile 99/2 40/1 0,43 2,57 152065

  _________