HOTĂRÂRE nr. 158 din 13 februarie 2008
pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2008  Având în vedere prevederile art. 4 lit. b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Componenta de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central, denumită în continuare Metodologia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Sarcina elaborării planurilor strategice prevăzute în metodologie revine exclusiv ministerelor şi Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 2

  Se desemnează Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Economiei şi Finanţelor ca instituţii responsabile pentru coordonarea implementării Metodologiei.


  Articolul 3

  Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Economiei şi Finanţelor îndeplinesc următoarele atribuţii:
  a) monitorizarea respectării termenelor de elaborare a Componentei de programare bugetară a planurilor strategice prevăzute în Metodologie;
  b) asistarea ministerelor în procesul de elaborare a Componentei de programare bugetară a planurilor strategice;
  c) organizarea de întâlniri periodice între reprezentanţii ministerelor pentru prezentarea stadiului de realizare a planurilor strategice.


  Articolul 4

  (1) Secretariatul General al Guvernului şi ministerele elaborează Componenta de programare bugetară a planurilor strategice în conformitate cu prevederile Metodologiei.
  (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează Instrucţiunile privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite.


  Articolul 5

  (1) Până la data de 15 aprilie 2008, instituţiile prevăzute la art. 4 vor prezenta Componenta de programare bugetară a planurilor strategice în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului.
  (2) Varianta finală a Componentei de programare bugetară a planului strategic se aprobă prin ordin al conducătorului instituţiei şi se publică pe pagina de internet proprie de către instituţia emitentă, până la data de 30 aprilie 2008.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ilie Gavril Bolojan
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 13 februarie 2008.
  Nr. 158.


  Anexă

  METODOLOGIE 13/02/2008