HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 septembrie 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 150 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației
  și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Răzvan Ungureanu
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 13 septembrie 2006.
  Nr. 1.251.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România