HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 21 septembrie 2022privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, a modalității de generare și descărcare a extrasului, precum și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 26 septembrie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Legea nr. 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate, potrivit dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 31 decembrie 2024, cu excepția prevederilor art. 6 din anexa la prezenta hotărâre, care intră în vigoare la data publicării acesteia.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja

  București, 21 septembrie 2022.
  Nr. 1.164.

  ANEXĂ

  PROCEDURĂ
  de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general
  de evidență a salariaților, a modalității de generare și descărcare a extrasului, precum
  și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate