DECRET nr. 242 din 10 august 1985
privind înfiinţarea Ministerului Industriei Chimice şi a Ministerului Industriei Petrochimice
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 40 din 10 august 1985  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Pentru perfecţionarea activităţii şi îmbunătăţirea coordonării în domeniul industriei chimice, al prelucrării ţiţeiului şi petrochimiei, pe data prezentului decret, prin reorganizarea Ministerului Industriei Chimice, se înfiinţează Ministerul Industriei Chimice şi Ministerul Industriei Petrochimice.


  Articolul 2

  Atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale ministerelor prevăzute la art. 1 se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România
  ──────────────────