ORDIN nr. 1.165 din 24 iunie 2020pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 26 iunie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT. 4.435/2020 al Direcției politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, denumit în continuare Canamed, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă prețurile de referință generice, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă prețurile de referință inovative, prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Prețurile medicamentelor de uz uman cuprinse în Canamed sunt valabile până la data de 1 iulie 2021.


  Articolul 5

  La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 și 989 bis din 22 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 1 iulie 2020.

  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat

  București, 24 iunie 2020.
  Nr. 1.165.

  ANEXA nr. 1

  ANEXA
  privind prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot
  fi utilizate/ comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a
  medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii
  medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale
  cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate
  publică județene și a municipiului București


  ANEXA nr. 2

  ANEXA
  privind prețul de referință generic (PRG) pentru medicamente generice/biosimilare


  ANEXA nr. 3

  ANEXA
  privind prețurile de referință inovative