ORDIN nr. 85 din 22 februarie 2002
pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002  Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
  în temeiul art. 117 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi al art. 8 alin. (1) lit. x) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central şi local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.046/2000,
  în baza art. 8 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,
  emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia regim şi inspecţie silvică din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic aflate în subordinea acestuia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ovidiu Natea,
  secretar de stat


  Anexă

  REGULAMENT 22/02/2002