LEGE nr. 222 din 18 noiembrie 2010
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 19 noiembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La anexa nr. 2, punctul A, litera y) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "y) profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei: inginer geodez, inginer cadastru, inginer topograf, inginer cartograf, inginer topograf minier, subinginer geodez, subinginer cadastru, subinginer topograf, subinginer cartograf, subinginer topograf minier, ofiţer topograf, ofiţer artilerie (cu adeverinţă de echivalare a studiilor în domeniul topografiei şi cadastrului funciar), ofiţer cartograf, geograf cu specializarea cartografie;".
  2. La anexa nr. 2, punctul B, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "i) profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei: tehnician cadastru, tehnician topograf, tehnician cartograf, tehnician topograf minier;".
  3. La anexa nr. 3, punctul A, litera y) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "y) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei;".
  4. La anexa nr. 3, punctul B, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei;".
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 18 noiembrie 2010.
  Nr. 222.
  -------