ORDIN nr. 693 din 12 decembrie 2008
privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2009  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 şi 641 bis din 9 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 20.050 kHz - 148.500 kHz se modifică conform pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  2. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 6765.000 kHz - 7000.000 kHz se modifică conform pct. 2 din anexă.
  3. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 13410.000 kHz - 13570.000 kHz se modifică conform pct. 3 din anexă.
  4. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 26175.000 kHz - 27500.000 kHz se modifică conform pct. 4 din anexă.
  5. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 40.6600 MHz - 40.7000 MHz se modifică conform pct. 5 din anexă.
  6. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 169.4000 MHz - 169.8250 MHz se modifică conform pct. 6 din anexă.
  7. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 402.0000 MHz - 405.0000 MHz se modifică conform pct. 7 din anexă.
  8. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 433.0500 MHz - 434.7900 MHz se modifică conform pct. 8 din anexă.
  9. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 766.0000 MHz - 838.0000 MHz se modifică conform pct. 9 din anexă.
  10. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 862.0000 MHz - 870.0000 MHz se modifică conform pct. 10 din anexă.
  11. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 1980.000 MHz - 2010.000 MHz se modifică conform pct. 11 din anexă.
  12. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 2170.000 MHz - 2200.000 MHz se modifică conform pct. 12 din anexă.
  13. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 2290.000 MHz - 2483.500 MHz se modifică conform pct. 13 din anexă.
  14. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 5150.000 MHz - 5350.000 MHz se modifică conform pct. 14 din anexă.
  15. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 5470.000 MHz - 5925.000 MHz se modifică conform pct. 15 din anexă.
  16. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 21.400 GHz - 27.000 GHz se modifică conform pct. 16 din anexă.
  17. Tabelul cu spectrul de frecvenţe radio cuprins între 76.000 GHz - 81.000 GHz se modifică conform pct. 17 din anexă.


  Articolul II

  Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei se asigură ca Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, precum şi informaţiile referitoare la utilizarea spectrului de frecvenţe radio să fie publicate şi actualizate în concordanţă cu prevederile Deciziei 2007/344/CE din 16 mai 2007 privind disponibilitatea armonizată a informaţiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvenţe radio în cadrul Comunităţii.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Zoltan Somodi,
  secretar de stat
  Bucureşti, 12 decembrie 2008.
  Nr. 693.


  Anexa
  1. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 20.050 kHz - 148.500 kHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (kHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  20.050 - │FIX │FIX │Aplicaţii inductive │FIX │Aplicaţii inductive │ERC/DEC(01)13 │G(A)/ │
  70.000 │MOBIL │MOBIL │(în banda 9-148.5 kHz) │MOBIL MARITIM 5.57 │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │
            │MARITIM │MARITIM │ERC/DEC(01)13 │ │ │EN 300 330 │ │
            │5.57 │5.57 │ERC/REC 70-03 │5.56 │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │5.56 5.58 │5.56 │EN 300 330 │EU2 │ │2006/771/CE │ │
            │ │EU2 │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  70.000 - │RADIO- │RADIO- │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │
  72.000 │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │(în banda 9-148.5 kHz) │EU2 │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │
            │5.60 │5.60 │ERC/DEC (01)13 │ │ │EN 300 330 │ │
            │ │EU2 │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │ │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │ Aplicaţii militare │ │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ Aplicaţii radio pentru │ │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ │ │ (în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  72.000 - │FIX │FIX │Semnal orar DCF │ FIX │Semnal orar DCF │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │
  84.000 │MOBIL │MOBIL │(frecvenţa 77.5 kHz) │MOBIL MARITIM 5.57 │(frecvenţa 77.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │
            │MARITIM │MARITIM │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │Aplicaţii inductive (în │EN 300 330 │ │
            │5.57 │5.57 │(în banda 9-148.5 kHz) │5.56 │banda 9-148.5 kHz) │Decizia Comisiei Europene │ │
            │RADIO- │RADIO- │ERC/DEC (01)13 │EU2 │ │2006/771/CE │ │
            │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │5.60 │5.60 │EN 300 330 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │5.56 │5.56 │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │ │EU2 │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii (în│EN 300 330 │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │banda 9-315 kHz) │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  84.000 - │RADIO- │RADIO- │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │
  86.000 │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │(în banda 9-148.5 kHz) │EU2 │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │
            │5.60 │5.60 │ERC/DEC (01)13 │ │ │EN 300 330 │ │
            │ │EU2 │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii militare │ │ Aplicaţii militare │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │ Aplicaţii radio pentru │ │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │ îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │ (în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  86.000 - │FIX │FIX │Aplicaţii inductive │FIX │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │
  90.000 │MOBIL │MOBIL │(în banda 9-148.5 kHz) │MOBIL MARITIM 5.57 │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │NG │
            │MARITIM │MARITIM │ERC/DEC (01)13 │RADIONAVIGAŢIE │ │EN 300 330 │ │
            │5.57 │5.57 │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │RADIO- │ │ EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │
            │NAVIGAŢIE │RADIO- │ │ 5.56 │ │ │ │
            │5.56 │NAVIGAŢIE │ │ EU2 │ │ │ │
            │ │5.56 │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │ │EU2 │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  90.000 - │RADIO- │RADIO- │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.62 │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │
  110.000 │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │(în banda 9-148.5 kHz) │Fix │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │
            │5.62 │5.62 │ERC/DEC (01)13 │ │ │EN 300 330 │ │
            │Fix │Fix │ERC/REC 70-03 │5.64 │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │5.64 │ │EN 300 330 │EU2 │ │2006/771/CE │ │
            │ │5.64 │ │ │ │ │ │
            │ │EU2 │LORAN-C │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii militare │ │LORAN-C │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │ │ │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ EN 300 330 │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  110.000 - │FIX │ FIX │Aplicaţii inductive │FIX │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │
  112.000 │MOBIL │MOBIL │(în banda 9-148.5 kHz) │MOBIL MARITIM │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │
            │MARITIM │MARITIM │ERC/DEC (01)13 │RADIONAVIGAŢIE │ │EN 300 330 │ │
            │RADIO- │RADIO- │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │
            │ │ │ │5.64 │ │ │ │
            │5.64 │5.64 │Aplicaţii militare │EU2 │ │ │ │
            │ │EU2 │ │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │ │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  112.000 - │RADIO- │RADIO- │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │
  115.000 │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │(în banda 9-148.5 kHz) │EU2 │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │
            │5.60 │5.60 │ERC/DEC (01)13 │ │ │EN 300 330 │ │
            │ │EU2 │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii militare │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │ │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │îngrijirea sănătăţii (în│ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  115.000 - │RADIO- │RADIO- │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │
  117.600 │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │(în banda 9-148.5 kHz) │ Fix │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │
            │5.60 │5.60 │ERC/DEC (01)13 │Mobil maritim │ │EN 300 330 │ │
            │Fix │Fix │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │Mobil │Mobil │EN 300 330 │5.64 │ │2006/771/CE │ │
            │maritim │maritim │ │EU2 │ │ │ │
            │5.64 5.66 │ │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │ │5.64 │ │ │ │ │ │
            │ │EU2 │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  117.600 - │FIX │FIX │Aplicaţii inductive │FIX │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │
  126.000 │MOBIL │MOBIL │(în banda 9-148.5 kHz) │MOBIL MARITIM │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │
            │MARITIM │MARITIM │ERC/DEC (01)13 │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │ │EN 300 330 │ │
            │RADIO- │RADIO- │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │EN 300 330 │5.64 │ │2006/771/CE │ │
            │ │5.60 │ │ EU2 │ │ │ │
            │5.60 │ │Aplicaţii militare │ │ │ │ │
            │5.64 │5.64 │ │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │ │EU2 │Aplicaţii radio pentru │ │ │ │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  126.000 - │RADIO- │RADIO- │Aplicaţii inductive │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │
  129.000 │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │(în banda 9-148.5 kHz) │ EU2 │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │
            │5.60 │ │ERC/DEC (01)13 │ │ │EN 300 330 │ │
            │ │5.60 │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │EU2 │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  129.000 - │FIX │ FIX │Aplicaţii inductive │FIX │Aplicaţii inductive │ERC/DEC (01)13 │G(A)/ │
  130.000 │MOBIL │MOBIL │(în banda 9-148.5 kHz) │MOBIL MARITIM │(în banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ NG │
            │MARITIM │MARITIM │ERC/DEC (01)13 │RADIONAVIGAŢIE 5.60 │ │EN 300 330 │ │
            │RADIO- │RADIO- │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │NAVIGAŢIE │NAVIGAŢIE │EN 300 330 │5.64 │ │2006/771/CE │ │
            │ 5.60 │5.60 │ │EU2 │ │ │ │
            │ 5.64 │5.64 │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │ │EU2 │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  130.000 - │FIX │FIX │Aplicaţii pentru amatori │FIX │Aplicaţii pentru amatori│ERC/REC 62-01 │G(A)/ │
  148.500 │MOBIL │MOBIL │(în banda 135.7-137.8 │MOBIL MARITIM │(în banda 135.7-137.8 │EN 301 783 │ NG │
            │MARITIM │MARITIM │ kHz) │Amator │kHz) │ │ │
            │5.64 5.67 │Amator │ERC/REC 62-01 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 301 783 │5.64 5.67 │ │ │ │
            │ │ 5.64 │ │EU2 │ │ │ │
            │ │ EU2 │Aplicaţii inductive │ │Aplicaţii inductive (în │ERC/DEC (01)13 │ │
            │ │ │(în banda 9-148.5 kHz) │ │banda 9-148.5 kHz) │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ERC/DEC(01)13 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │2006/771/CE │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii radio pentru │ │Aplicaţii radio pentru │ │ │
            │ │ │îngrijirea sănătăţii │ │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │(în banda 9-315 kHz) │ │(în banda 9-315 kHz) │EN 300 330 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  2. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 6765.000 kHz - 7000.000 kHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (kHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  6765.000 -│FIX │FIX │Aplicaţii inductive │FIX │Aplicaţii inductive │ERC/REC 70-03 │G(A)/ │
  7000.000 │MOBIL, cu │MOBIL, cu │(în banda 6765-6795 kHz) │MOBIL, cu excepţia │(în banda 6765-6795 kHz)│EN 300 330 │G/NG │
            │excepţia │excepţia │ERC/REC 70-03 │mobil aeronautic (R)│ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │mobil │mobil │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │
            │aeronautic│aeronautic│ │5.138 5.138A │ │ │ │
            │ (R) │ (R) │Aplicaţii ISM (în banda │ EU2 │Aplicaţii ISM │ │ │
            │ │ │6765-6795 kHz) │ │(în banda 6765-6795 kHz)│ │ │
            │5.138 │5.138 │ │ │ │ │ │
            │5.138A │5.138A │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │5.139 │EU2 │ │ │ │ │ │
            │ │ │SRD nespecifice │ │SRD nespecifice │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │(în banda 6765-6795 kHz) │ │(în banda 6765-6795 kHz)│EN 300 330 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  3. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 13410.000 kHz - 13570.000 kHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (kHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  13410.000-│FIX │ FIX │Aplicaţii inductive (în │FIX │Aplicaţii inductive (în │ERC/REC 70-03 │G(A)/ │
  13570.000 │MOBIL, cu │MOBIL, cu │banda 13553-13567 kHz) │MOBIL, cu excepţia │banda 13553-13567 kHz) │EN 300 330 │G/NG │
            │excepţia │excepţia │ERC/REC 70-03 │mobil aeronautic (R)│ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │mobil │mobil │EN 300 330 │ │ │2006/771/CE │ │
            │aeronautic│aeronautic│ │5.150 │ │ │ │
            │ (R) │ (R) │Aplicaţii ISM (în banda │EU2 │Aplicaţii ISM (în banda │ │ │
            │ │ │13553-13567 kHz) │ │13553-13567 kHz) │ │ │
            │5.150 │5.150 │ │ │ │ │ │
            │ │EU2 │Aplicaţii militare │ │Aplicaţii militare │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │SRD nespecifice (în │ │SRD nespecifice (în │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │banda 13553-13567 kHz) │ │banda 13553-13567 kHz) │EN 300 330 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 330 │ │ │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  4. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 26175.000 kHz - 27500.000 kHz
  FIX MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic 5.150 FIX MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic 5.150 EU2 Aplicaţii radio în "banda civică" CB (CEPT PR 27) (în cadrul benzii 26.960- 27.410 MHz) ERC/DEC(96)02 ERC/DEC(98)11 T/R 20-09 EN 300 135 EN 300 433 Aplicaţii inductive (în banda 26.957-27.283 MHz) ERC/DEC(01)16 ERC/REC 70-03 EN 300 330 Aplicaţii ISM (în banda 26.957-27.283 MHz) Aplicaţii militare Controlul modelelor SRD (26.995; 27.045; 27.095; 27.145; 27.195 MHz) ERC/DEC(01)10 ERC/REC 70-03 EN 300 220 SRD nespecifice (în banda 26.957-27.283 MHz) ERC/DEC(01)02 ERC/REC 70-03 EN 300 330 Aplicaţii pentru căi ferate (27.095 MHz/sistem Eurobalise) ERC/REC 70-03 EN 300 330 FIX MOBIL, cu excepţia mobil aeronautic 5.150 EU2 Aplicaţii radio în "banda civică" CB (CEPT PR 27) (în cadrul benzii 26.960-27.410 MHz) Aplicaţii inductive (în banda 26.957-27.283 MHz) Aplicaţii ISM (în banda 26.957-27.283 MHz) Aplicaţii militare Controlul modelelor SRD (26.995; 27.045; 27.095; 27.145; 27.195 MHz) SRD nespecifice (în banda 26.957-27.283 MHz) Aplicaţii pentru căi ferate (27.095 MHz/sistem Eurobalise) ERC/DEC(96)02 ERC/DEC(98)11 T/R 20-09 EN 300 135 EN 300 433 ERC/DEC(01)16 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/DEC(01)10 ERC/REC 70-03 EN 300 220 ERC/DEC(01)02 ERC/REC 70-03 EN 300 330 Decizia Comisiei Europene 2006/771/CE ERC/REC 70-03 EN 300 330 G(A)/ NG

  5. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 40.6600 MHz - 40.7000 MHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  40.6600 - │FIX │MOBIL │Sisteme militare EU1 │MOBIL │PMR │EN 300 086 │ NG │
  40.7000 │MOBIL │ │ │ │ │EN 300 113 │ │
            │ │5.150 │ISM │5.150 │ │EN 300 219 │ │
            │5.150 │EU2 │ │ │ │EN 300 296 │ │
            │ │ │Controlul modelelor │ │ │EN 300 341 │ │
            │ │ │(40.665; 40.675; 40.685; │ │ │EN 300 390 │ │
            │ │ │40.695 MHz) │ │ │EN 300 471 │ │
            │ │ │ERC/DEC(01)12 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 220 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │SRD nespecifice │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/DEC(01)03 │ │Controlul modelelor │ERC/DEC(01)12 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │(40.665; 40.675; 40.685;│EN 300 220 │ │
            │ │ │EN 300 220 │ │40.695 MHz) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radiomicrofoane (în banda│ │SRD nespecifice │ERC/DEC(01)03 │ │
            │ │ │29.7-47.0 MHz) (sisteme │ │ │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │audio de bandă îngustă, │ │ │EN 300 220 │ │
            │ │ │incluzând sistemul pentru│ │ │Decizia Comisiei │ │
            │ │ │ghizi turistici, cu acord│ │ │Europene 2006/771/CE │ │
            │ │ │de frecvenţă în bandă) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 422 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Radiomicrofoane (în │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ │ │banda 29.7-47.0 MHz) │EN 300 422 │ │
            │ │ │ │ │(sisteme audio de │ │ │
            │ │ │ │ │bandă îngustă, │ │ │
            │ │ │ │ │incluzând sistemul │ │ │
            │ │ │ │ │pentru ghizi turis- │ │ │
            │ │ │ │ │tici, cu acord de │ │ │
            │ │ │ │ │frecvenţă în bandă) │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  6. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 169.4000 MHz - 169.8250 MHz
  *Font 8*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  169.4000 -│FIX │MOBIL, cu │Proteze pentru │MOBIL, cu excepţia │Proteze pentru │ECC/DEC/(05)02 │ NG │
  169.8250 │MOBIL, cu │excepţia │deficienţe auditive │mobil aeronautic │deficienţe auditive │Decizia Comisiei Europene │ │
            │excepţia │mobil │ECC/DEC/(05)02 │ │(neexclusiv, în banda │2005/928/CE │ │
            │mobil │aeronautic│ │ │169.400-169.475 MHz; │ │ │
            │aeronautic│ │ │ │exclusiv, în banda │ │ │
            │ │ │ │ │169.4875 - 169.5875 MHz)│ │ │
            │5.226 │ │Dispozitive pentru │ │ │ │ │
            │5.229 │ │citirea la distanţă │ │ │ │ │
            │ │ │a contoarelor │ │ │ │ │
            │ │ │ECC/DEC/(05)02 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │PMR/PAMR (Aplicaţii │MOBIL cu excepţia │Dispozitive pentru │ECC/DEC/(05)02 │ │
            │ │ │simplex) EU7 │mobil aeronautic │citirea la distanţă a │Decizia Comisiei │ │
            │ │ │ECC/DEC/(05)02 │ │contoarelor (neexclusiv,│Europene 2005/928/CE │ │
            │ │ │ECC/DEC/(06)06 │ │în banda 169.400-169.475│ │ │
            │ │ │T/R 25-08 │ │MHz) │ │ │
            │ │ │EN 300 086 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 113 │ │PMR EU7 │ECC/DEC/(05)02 │ │
            │ │ │EN 300 219 │ │(neexclusiv, în banda │ECC/DEC/(06)06 │ │
            │ │ │EN 300 296 │ │169.6125-169.8125 MHz) │T/R 25-08 │ │
            │ │ │EN 300 341 │ │ │EN 300 086 │ │
            │ │ │EN 300 390 │ │ │EN 300 113 │ │
            │ │ │EN 300 471 │ │ │EN 300 219 │ │
            │ │ │Alarme sociale │ │ │EN 300 296 │ │
            │ │ │(în benzile 169.4750- │ │ │EN 300 341 │ │
            │ │ │169.4875 MHz şi 169.5875-│ │ │EN 300 390 │ │
            │ │ │169.6000 MHz) │ │ │EN 300 471 │ │
            │ │ │ECC/DEC/(05)02 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Dispozitive pentru │ │Alarme sociale │ECC/DEC/(05)02 │ │
            │ │ │localizarea şi urmărirea │ │(exclusiv, în benzile │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │obiectelor │ │169.4750-169.4875 MHz şi│2005/928/CE │ │
            │ │ │ECC/DEC/(05)02 │ │169.5875-169.6000 MHz) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Dispozitive pentru │ECC/DEC/(05)02 │ │
            │ │ │ │ │localizarea şi urmărirea│Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │ │ │obiectelor (neexclusiv, │2005/928/CE │ │
            │ │ │ │ │în benzile 169.400- │ │ │
            │ │ │ │ │169.475 MHz; │ │ │
            │ │ │ │ │169.6125-169.6375 MHz; │ │ │
            │ │ │ │ │169.7125-169.7625 MHz; │ │ │
            │ │ │ │ │169.7875-169.8125 MHz) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Sisteme paging │ECC/DEC/(05)02 │ │
            │ │ │ │ │(existente) │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │ │ │EU7 (neexclusiv, │2005/928/CE │ │
            │ │ │ │ │în benzile │ │ │
            │ │ │ │ │169.6375-169.7125 MHz, │ │ │
            │ │ │ │ │169.7625-169.7875 MHz) │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  7. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 402.0000 MHz - 405.0000 MHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  402.0000 -│EXPLORAREA│EXPLORAREA│Aplicaţii radio pentru │AUXILIAR │Sisteme militare │ │ G(A)/│
  403.0000 │PĂMÂNTULUI│PĂMÂNTULUI│îngrijirea sănătăţii │METEOROLOGIC │ │ │ NG │
            │PRIN │PRIN │(implanturi medicale │EXPLORAREA │Aplicaţii radio pentru │ERC/DEC(01)17 │ │
            │SATELIT │SATELIT │active în banda │PĂMÂNTULUI │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │(Pământ- │(Pământ- │402-405 MHz) │PRIN SATELIT │(implanturi medicale │EN 300 220 │ │
            │spaţiu) │spaţiu) │ERC/DEC(01)17 │(Pământ-spaţiu) │active în banda │EN 301 839 │ │
            │AUXILIAR │AUXILIAR │ERC/REC 70-03 │METEOROLOGIC │402-405 MHz) │Decizia Comisiei Europene │ │
            │METEO- │METEO- │EN 300 220 │PRIN SATELIT │ │2006/771/CE │ │
            │ROLOGIC │ROLOGIC │EN 301 839 │(Pământ-spaţiu) │ │ │ │
            │METEO- │METEO- │ │ │ │ │ │
            │ROLOGIC │ROLOGIC │ │ │ │ │ │
            │PRIN │PRIN │ │ │ │ │ │
            │SATELIT │SATELIT │ │ │ │ │ │
            │(Pământ- │(Pământ- │ │ │ │ │ │
            │spaţiu) │spaţiu) │ │ │ │ │ │
            │Fix │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │EU2 │ │ │ │
            │Mobil, cu │EU2 │Radiosonde meteorologice │ │Radiosonde meteorologice│EN 302 054 │ │
            │excepţia │ │EN 302 054 │ │ │ │ │
            │mobil │ │ │ │ │ │ │
            │aeronautic│ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Sateliţi meteorologici │ │Sateliţi meteorologici │ │ │
            │ │ │(telemetrie prin │ │(telemetrie prin │ │ │
            │ │ │platforme pentru │ │platforme pentru │ │ │
            │ │ │colectarea datelor) │ │colectarea datelor) │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  403.0000 -│AUXILIAR │AUXILIAR │Aplicaţii radio pentru │AUXILIAR │Aplicaţii radio pentru │ERC/DEC(01)17 │ NG │
  405.0000 │METEO- │METEO- │îngrijirea sănătăţii │METEOROLOGIC │îngrijirea sănătăţii │ERC/REC 70-03 │ │
            │ROLOGIC │ROLOGIC │(implanturi medicale │Mobil, cu excepţia │(implanturi medicale │EN 300 220 │ │
            │Fix │ │active în banda │mobil aeronautic │active în banda │EN 301 839 │ │
            │Mobil, cu │EU2 │402-405 MHz) │ │402-405 MHz) │Decizia Comisiei Europene │ │
            │excepţia │ │ERC/DEC(01)17 │ │ │2006/771/CE │ │
            │mobil │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │aeronautic│ │EN 300 220 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 301 839 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radiosonde meteorologice │ │Radiosonde meteorologice│EN 302 054 │ │
            │ │ │EN 302 054 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │PMR │T/R 25-08 │ │
            │ │ │ │ │ │EN 300 086 │ │
            │ │ │ │ │ │EN 300 113 │ │
            │ │ │ │ │ │EN 300 219 │ │
            │ │ │ │ │ │EN 300 296 │ │
            │ │ │ │ │ │EN 300 341 │ │
            │ │ │ │ │ │EN 300 390 │ │
            │ │ │ │ │ │EN 300 471 │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  8. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 433.0500 MHz - 434.7900 MHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  433.0500 -│AMATOR │AMATOR │Senzori activi (la bordul│AMATOR │ISM │ │ NG │
  434.7900 │RADIO- │RADIO- │sateliţilor) (în confor- │RADIOLOCAŢIE │ │ │ │
            │LOCAŢIE │LOCAŢIE │mitate cu Recomandarea │Mobil │Aplicaţii pentru amatori│EN 301 783 │ │
            │Explorarea│Mobil │UIT-R SA 1260-1) │terestru │ │ │ │
            │Pământului│terestru │ │Explorarea │ │ │ │
            │prin │Explorarea│ │Pământului │ │ │ │
            │satelit │Pământului│ │prin │ │ │ │
            │(activ) │prin sate-│ │satelit │ │ │ │
            │5.279A │lit(activ)│ │(activ) │ │ │ │
            │ │5.279A │Aplicaţii pentru amatori │5.279A │SRD nespecifice │ECC/DEC(04)02 │ │
            │ │ │EN 301 783 │ │ │ERC/REC 70-03 │ │
            │5.138 │5.138 │ │5.138 │ │EN 300 220 │ │
            │5.271 │5.277 │ │5.277 │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │5.272 │5.280 │ │5.280 │ │2006/771/CE │ │
            │5.276 │EU2 EU12 │ISM │EU12 │ │ │ │
            │5.277 │ │ │ │ │ │ │
            │5.280 │ │ │ │ │ │ │
            │5.281 │ │ │ │ │ │ │
            │5.282 │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │SRD nespecifice │ │Senzori activi │ │ │
            │ │ │ECC/DEC(04)02 │ │(la bordul sateliţilor) │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │(în conformitate cu │ │ │
            │ │ │EN 300 220 │ │Recomandarea UIT-R │ │ │
            │ │ │ │ │SA 1260-1) │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  9. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 766.0000 MHz - 838.0000 MHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  766.0000 -│RADIO- │RADIO- │Radiomicrofoane (în banda│RADIO- │Televiziune digitală │EN 300 744 │ NG │
  790.0000 │DIFUZIUNE │DIFUZIUNE │470-862 MHz, cu acord de │DIFUZIUNE │terestră │(în cazul DVB-T) │ │
            │5.149 │Mobil │frecvenţă în bandă) │Mobil │(Acordul Geneva 2006) │ │ │
            │5.291A │5.296 │ERC REC 70-03 │ │(Banda 470 - 862 MHz │ │ │
            │5.294 │5.312 │EN 300 422 │5.296 │va fi revizuită pentru │ │ │
            │5.296 │EU13 │ │EU13 │posibile aplicaţii │ │ │
            │5.300 │ │ │ │viitoare) │ │ │
            │5.302 │ │ │ │ │ │ │
            │5.304 │ │ │ │ │ │ │
            │5.306 │ │ │ │ │ │ │
            │5.311 │ │ │ │ │ │ │
            │5.312 │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii SAP/SAB (apli- │ │ │ │ │
            │ │ │(caţii mobile restric- │ │Radiomicrofoane(în banda│ERC REC 70-03 │ │
            │ │ │ţionate la SAB, incluzând│ │470-862 MHz, cu acord de│EN 300 422 │ │
            │ │ │radiomicrofoane) │ │frecvenţă în bandă) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Televiziune │ │ │ │ │
            │ │ │(Acordul Geneva 2006) │ │ │ │ │
            │ │ │(Banda 470 - 862 MHz │ │ │ │ │
            │ │ │va fi revizuită pentru │ │ │ │ │
            │ │ │posibile aplicaţii │ │ │ │ │
            │ │ │viitoare) │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 744 (în cazul │ │ │ │ │
            │ │ │DVB-T) │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  790.0000 -│RADIO- │RADIO- │Sisteme militare (Apli- │RADIO- │Televiziune digitală │EN 300 744 │ NG │
  830.0000 │DIFUZIUNE │DIFUZIUNE │caţii mobile restric- │DIFUZIUNE │terestră │(în cazul DVB-T) │ │
            │Fix │Mobil │ţionate la legături de │Mobil │(Acordul Geneva 2006) │ │ │
            │ │ │radiorelee tactice) │ │(Banda 470 - 862 MHz │ │ │
            │5.312 │5.312 │ │5.316 │va fi revizuită pentru │ │ │
            │5.314 │5.316 │ │EU13 │posibile aplicaţii │ │ │
            │5.315 │EU2 │Radiomicrofoane (în banda│ │viitoare) │ │ │
            │5.316 │EU13 │470-862 MHz, cu acord de │ │ │ │ │
            │5.319 │ │frecvenţă în bandă) │ │Radiomicrofoane │ERC/REC 70-03 │ │
            │5.321 │ │ERC/REC 70-03 │ │(în banda 470-862 MHz, │EN 300 422 │ │
            │ │ │EN 300 422 │ │cu acord de frecvenţă │ │ │
            │ │ │ │ │în bandă) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │SAP/SAB (incluzând │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┤radiomicrofoane) ├────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  830.0000 -│ │ │Televiziune │RADIODIFUZIUNE │Televiziune digitală │EN 300 744 │ G(A)/│
  838.0000 │ │ │(Acordul Geneva 2006) │Mobil │terestră │(în cazul DVB-T) │ NG │
            │ │ │(Banda 470 - 862 MHz │ │(Acordul Geneva 2006) │ │ │
            │ │ │va fi revizuită pentru │ │(Banda 470 - 862 MHz │ │ │
            │ │ │posibile aplicaţii │5.312 5.316 │va fi revizuită pentru │ │ │
            │ │ │viitoare) │EU2 EU13 │posibile aplicaţii │ │ │
            │ │ │EN 300 744 │ │viitoare) │ │ │
            │ │ │(în cazul DVB-T) │ │Sisteme militare │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Radiomicrofoane │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ │ │(în banda 470-862 MHz, │EN 300 422 │ │
            │ │ │ │ │cu acord de frecvenţă │ │ │
            │ │ │ │ │în bandă) │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  10. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 862.0000 MHz - 870.0000 MHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  862.0000 -│RADIO- │MOBIL │Sisteme militare │MOBIL 5.319 5.323 │Sisteme militare │ERC/DEC(01)09 │ G(A)/│
  870.0000 │DIFUZIUNE │5.323 │Alarme (în banda 868.6- │EU2 EU13 │Alarme │ERC/REC 70-03 │ NG │
            │5.322 │EU2 EU13 │869.7 MHz) │ │[în benzile: 868.6-868.7│EN 300 220 │ │
            │Fix │ │ERC/DEC(01)09 │ │MHz; 869.2-869.25 MHz │Decizia Comisiei Europene │ │
            │Mobil, cu │ │ERC/REC 70-03 │ │(numai alarme sociale); │2006/771/CE (cu excepţia │ │
            │excepţia │ │EN 300 220 │ │869.25-869.3 MHz; 869.3-│benzii 869.3-869.4 MHz) │ │
            │mobil │ │ │ │869.4 MHz; 869.65-869.7 │ │ │
            │aeronautic│ │ │ │MHz] │ │ │
            │5.317A │ │ │ │ │ │ │
            │5.319 │ │ │ │ │ │ │
            │5.323 │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │SRD nespecifice (în banda│ │ │ │ │
            │ │ │863-870 MHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/DEC(01)04 │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 220 │ │SRD nespecifice (în │ERC/DEC(01)04 │ │
            │ │ │ │ │banda 863-870 MHz) │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │Radiomicrofoane (în banda│ │ │EN 300 220 │ │
            │ │ │863-865 MHz) │ │ │Decizia Comisiei │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │Europene 2006/771/CE │ │
            │ │ │EN 300 422 │ │ │(numai pentru benzile │ │
            │ │ │EN 301 357 │ │ │868.0-868.6 MHz; 868.7- │ │
            │ │ │ │ │ │869.2 MHz; 869.4-869.65 │ │
            │ │ │ │ │ │MHz; 869.7-870 MHz) │ │
            │ │ │Dispozitive de identi- │ │ │ │ │
            │ │ │ficare în radiofrecvenţă │ │ │ │ │
            │ │ │(RFID) (în banda 865-868 │ │ │ │ │
            │ │ │MHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │Radiomicrofoane (în │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │EN 302 208 │ │banda 863-865 MHz) │EN 300 422 │ │
            │ │ │ │ │ │EN 301 357 │ │
            │ │ │Dispozitive audio fără │ │ │ │ │
            │ │ │cordon (în banda │ │Dispozitive de iden- │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │863-865 MHz) │ │tificare în radio- │EN 302 208 │ │
            │ │ │ERC/DEC(01)18 │ │frecvenţă │Decizia Comisiei │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │(RFID) (în banda │Europene 2006/804/CE │ │
            │ │ │EN 300 220 │ │865-868 MHz) │ │ │
            │ │ │EN 301 357 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Dispozitive analogice - │ │ │ │ │
            │ │ │voce de bandă îngustă │ │Dispozitive audio │ERC/DEC(01)18 │ │
            │ │ │(în banda 864.8-865 MHz) │ │fără cordon (în │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │banda 863-865 MHz) │EN 300 220 │ │
            │ │ │EN 300 220 │ │ │EN 301 357 │ │
            │ │ │ │ │ │Decizia Comisiei │ │
            │ │ │ │ │ │Europene 2006/771/CE │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Dispozitive │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ │ │analogice - voce de │EN 300 220 │ │
            │ │ │ │ │bandă îngustă (în │ │ │
            │ │ │ │ │banda 864.8-865 MHz) │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  11. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 1980.000 MHz - 2010.000 MHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  1980.000 -│FIX │MOBIL │Aplicaţii mobile prin │MOBIL │Sisteme militare │ │G(A)/ │
  2010.000 │MOBIL │MOBIL PRIN│satelit │MOBIL PRIN SATELIT │ │ │NG │
            │MOBIL PRIN│SATELIT │ERC/DEC(97)03 │(Pământ-spaţiu) │ │ │ │
            │SATELIT │(Pământ- │ERC/DEC(97)04 │5.351A │ │ │ │
            │(Pământ- │spaţiu) │ERC/DEC(97)05 │Fix │IMT-2000/UMTS │Decizia Comisiei Europene │ │
            │spaţiu) │5.351A │EN 301 442 │5.388 5.389A │(componenta satelitară) │2007/98/CE │ │
            │5.351A │Fix │EN 301 473 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │5.388 │5.388 │ │ │ │ │ │
            │5.389A │5.389A │ │ │ │ │ │
            │5.389B │ │ │ │ │ │ │
            │5.389F │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │IMT-2000/UMTS (componenta│ │Aplicaţii mobile prin │ERC/DEC(97)03 │ │
            │ │ │satelitară) │ │satelit │ERC/DEC(97)04 │ │
            │ │ │ │ │ │ERC/DEC(97)05 │ │
            │ │ │ │ │ │EN 301 442 │ │
            │ │ │ │ │ │EN 301 473 │ │
            │ │ │Această bandă poate fi │ │ │ │ │
            │ │ │utilizată şi pentru │ │ │ │ │
            │ │ │serviciul fix, │ │ │ │ │
            │ │ │în baza reglementărilor │ │ │ │ │
            │ │ │naţionale. │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Această bandă poate fi │ │ │
            │ │ │ │ │utilizată şi pentru │ │ │
            │ │ │ │ │serviciul fix, în baza │ │ │
            │ │ │ │ │reglementărilor │ │ │
            │ │ │ │ │naţionale. │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │SAP/SAB │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  12. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 2170.000 MHz - 2200.000 MHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  2170.000 -│FIX │MOBIL │Aplicaţii mobile prin │MOBIL │IMT-2000/UMTS │Decizia Comisiei Europene │NG │
  2200.000 │MOBIL │MOBIL PRIN│satelit │MOBIL PRIN SATELIT │(componenta satelitară) │2007/98/CE │ │
            │MOBIL │SATELIT │ERC/DEC(97)03 │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │
            │PRIN │(spaţiu- │ERC/DEC(97)04 │5.351A │ │ │ │
            │SATELIT │Pământ) │ERC/DEC(97)05 │Fix │ │ │ │
            │(spaţiu- │5.351A │EN 301 442 │5.388 5.389A │Aplicaţii mobil prin │ERC/DEC(97)03 │ │
            │Pământ) │Fix │EN 301 473 │ │satelit │ERC/DEC(97)04 │ │
            │5.351A │ │ │ │ │ERC/DEC(97)05 │ │
            │ │ │ │ │ │EN 301 442 │ │
            │5.388 │5.388 │ │ │ │EN 301 473 │ │
            │5.389A │5.389A │ │ │ │ │ │
            │5.389F │ │ │ │ │ │ │
            │5.392A │ │IMT-2000/UMTS │ │ │ │ │
            │ │ │(componenta satelitară) │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Această bandă poate │ │ │
            │ │ │Această bandă poate fi │ │fi utilizată şi │ │ │
            │ │ │utilizată şi pentru │ │pentru serviciul │ │ │
            │ │ │serviciul fix, în baza │ │fix, în baza │ │ │
            │ │ │reglementărilor │ │reglementărilor │ │ │
            │ │ │naţionale. │ │naţionale. │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │SAP/SAB │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  13. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 2290.000 MHz - 2483.500 MHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  2290.000 -│FIX │FIX │Aplicaţii mobile │FIX │SAP/SAB (inclusiv │ │NG │
  2300.000 │MOBIL, cu │MOBIL, cu │ │MOBIL, cu excepţia │aplicaţii la bordul │ │ │
            │excepţia │excepţia │Cercetare spaţială │mobil aeronautic │elicopterelor) │ │ │
            │mobil │mobil │(spaţiu îndepărtat) │CERCETARE │ │ │ │
            │aeronautic│aeronautic│ │SPAŢIALĂ (spaţiu │Sisteme MMDS (tip punct-│ │ │
            │CERCETARE │CERCETARE │ │îndepărtat)(spaţiu- │multipunct pentru │ │ │
            │SPAŢIALĂ │SPAŢIALĂ │ │Pământ) │transport servicii de │ │ │
            │(spaţiu │(spaţiu │ │ │programe audiovizuale │ │ │
            │îndepăr- │îndepărtat│ │ │între capete de reţea │ │ │
            │tat) │(spaţiu- │ │ │ale reţelelor CATV │ │ │
            │(spaţiu- │Pământ) │ │ │(de cabloviziune), în │ │ │
            │Pământ) │ │ │ │zone rurale) │ │ │
            │ │EU2 │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  2300.000 -│FIX │FIX │Telemetrie aeronautică │FIX │SAP/SAB (inclusiv │ERC-REC 25-10 │NG │
  2335.000 │MOBIL │MOBIL │ERC/REC 62-02 │MOBIL │aplicaţii la bordul │EN 302 064 │ │
            │Amator │Amator │(porţiuni de bandă sunt │Amator │elicopterelor) │ │ │
            │Radio- │Radio- │utilizate pentru │Radiolocaţie │ │ │ │
            │locaţie │locaţie │telemetrie aeronautică │ │Sisteme MMDS (tip │ │ │
            │ │ │în baza reglementărilor │ │punctmultipunct │ │ │
            │5.150 │EU2 │naţionale) │ │pentru transport │ │ │
            │5.282 │ │ │ │servicii de programe │ │ │
            │5.395 │ │ │ │audiovizuale între │ │ │
            │ │ │Aplicaţii amator │ │capete de reţea ale │ │ │
            │ │ │EN 301 783 │ │reţelelor CATV (de │ │ │
            │ │ │ │ │cabloviziune), în zone │ │ │
            │ │ │ │ │rurale) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┤ │ │ ├────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  2335.000 -│ │ │ │FIX │Sisteme militare │ │G(A)/ │
  2400.000 │ │ │Aplicaţii mobile │MOBIL │ │ │NG │
            │ │ │ │Radiolocaţie │ │ │ │
            │ │ │SAP/SAB │EU2 │SAP/SAB │ERC-REC 25-10 │ │
            │ │ │ERC-REC 25-10 │ │ │EN 302 064 │ │
            │ │ │EN 302 064 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Sisteme MMDS (tip punct-│ │ │
            │ │ │ │ │multipunct pentru │ │ │
            │ │ │ │ │transport servicii de │ │ │
            │ │ │ │ │programe audiovizuale │ │ │
            │ │ │ │ │între capete de reţea │ │ │
            │ │ │ │ │ale reţelelor CATV │ │ │
            │ │ │ │ │(de cabloviziune), în │ │ │
            │ │ │ │ │zone rurale) │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  2400.000 -│FIX │FIX │Aplicaţii amator │FIX │Aplicaţii pentru căi │ERC/REC 70-03 │G(A)/ │
  2450.000 │MOBIL │MOBIL │EN 301 783 │MOBIL │ferate (în banda 2446- │EN 300 761 │NG │
            │Amator │Amator │Aplicaţii amator prin │Amator │2454 MHz) │ │ │
            │Radio- │Amator │satelit │Amator prin satelit │ISM │ │ │
            │locaţie │prin │EN 301 783 │ │ │ │ │
            │ │satelit │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │5.150 │5.150 │Aplicaţii pentru căi │5.150 5.282 │Dispozitive destinate │ERC/DEC(01)08 │ │
            │5.282 │5.282 │ferate (în banda 2446- │EU2 │detectării mişcării şi │ERC/REC 70-03 │ │
            │5.395 │EU2 │2454 MHz) │ │alertării (în banda │EN 300 440 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │2400-2483.5 MHz) │ │ │
            │ │ │EN 300 761 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ISM │ │SRD nespecifice (în │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ │ │banda 2400-2483.5 MHz) │EN 300 440 │ │
            │ │ │Dispozitive destinate │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │detectării mişcării şi │ │ │2006/771/CE │ │
            │ │ │alertării (în banda │ │ │ │ │
            │ │ │2400.0-2483.5 MHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/DEC(01)08 │ │Dispozitive de identi- │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ficare în radiofrecvenţă│EN 300 440 │ │
            │ │ │EN 300 440 │ │(RFID) (în banda │ │ │
            │ │ │ │ │2446-2454 MHz) │ │ │
            │ │ │SRD nespecifice (în │ │ │ │ │
            │ │ │banda 2400.0-2483.5 │ │ │ │ │
            │ │ │MHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │WAS/RLANs (în banda │ERC/DEC(01)07 │ │
            │ │ │EN 300 440 │ │2400-2483.5 MHz) │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ │ │ │EN 300 328 │ │
            │ │ │Dispozitive de │ │ │ │ │
            │ │ │identificare în │ │ │ │ │
            │ │ │radiofrecvenţă (RFID) │ │ │ │ │
            │ │ │(în banda 2446-2454 MHz) │ │Aplicaţii amator │EN 301 783 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 440 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │WAS/RLANs (în banda │ │Aplicaţii amator prin │EN 301 783 │ │
            │ │ │2400.0-2483.5 MHz) │ │satelit │ │ │
            │ │ │ERC/DEC(01)07 │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │Sisteme militare (cu │Fără a reclama protecţie │ │
            │ │ │EN 300 328 │ │statut secundar) │din partea aplicaţiilor │ │
            │ │ │ │ │ │civile │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  2450.000 -│FIX │FIX │Aplicaţii pentru căi │FIX │Aplicaţii pentru căi │ERC/REC 70-03 │G(A)/ │
  2483.500 │MOBIL │MOBIL │ferate (în banda │MOBIL │ferate (în banda │EN 300 761 │NG │
            │Radio- │5.150 │2446-2454 MHz) │ │2446-2454 MHz) │ │ │
            │locaţie │EU2 │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │5.150 │ │EN 300 761 │5.150 │ISM │ │ │
            │5.397 │ │ │UE2 │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ISM │ │Dispozitive destinate │ERC/DEC(01)08 │ │
            │ │ │Dispozitive destinate │ │detectării mişcării şi │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │detectării mişcării şi │ │alertării (în banda │EN 300 440 │ │
            │ │ │alertării (în banda │ │2400-2483.5 MHz) │ │ │
            │ │ │2400.0-2483.5 │ │ │ │ │
            │ │ │MHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/DEC(01)08 │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │SRD nespecifice (în │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │EN 300 440 │ │banda 2400-2483.5 MHz) │EN 300 440 │ │
            │ │ │ │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │SRD nespecifice (în banda│ │ │2006/771/CE │ │
            │ │ │2400.0-2483.5 MHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 300 440 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Dispozitive de identi- │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │Dispozitive de identifi- │ │ficare în radiofrecvenţă│EN 300 440 │ │
            │ │ │care în radiofrecvenţă │ │(RFID) (în banda │ERC/DEC(01)07 │ │
            │ │ │(RFID) (în banda │ │ 2446-2454 MHz) │ │ │
            │ │ │2446-2454 MHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │WAS/RLANs (în banda │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │EN 300 440 │ │2400-2483.5 MHz) │EN 300 328 │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │WAS/RLANs (în banda │ │ │ │ │
            │ │ │2400.0-2483.5 MHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/DEC(01)07 │ │Sisteme militare (cu │Fără a reclama protecţie │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │statut secundar) │din partea aplicaţiilor │ │
            │ │ │EN 300 328 │ │ │civile │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  14. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 5150.000 MHz - 5350.000 MHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  5150.000 -│RADIONAVI-│FIX PRIN │Linii de conexiune pentru│FIX PRIN SATELIT │Linii de conexiune │ │G(A)/ │
  5250.000 │GAŢIE │SATELIT │serviciul mobil prin │(Pământ-spaţiu) │pentru serviciul mobil │ │NG │
            │AERO- │(Pământ- │satelit (serviciile de │5.447A │prin satelit │ │ │
            │NAUTICĂ │spaţiu) │radionavigaţie aero- │MOBIL, cu excepţia │WAS/RLANs (în banda │ECC/DEC/(04)08 │ │
            │FIX PRIN │5.447A │nautică şi fix prin │mobil aeronautic │5150-5350 MHz) │ERC/REC 70-03 │ │
            │SATELIT │MOBIL, cu │satelit sunt avute în │5.446A 5.446B │ │EN 301 893 │ │
            │(Pământ- │excepţia │vedere în unele ţări) │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │spaţiu) │mobil │ │ │ │2005/513/CE, modificată │ │
            │5.447A │aeronautic│ │ │ │prin │ │
            │MOBIL, cu │5.446A │ │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │excepţia │5.446B │ │ │ │2007/90/CE │ │
            │mobil │ │ │ │ │ │ │
            │aeronautic│ │ │ │ │ │ │
            │5.446A │5.446 │WAS/RLANS (în banda │5.447B 5.447C │ │ │ │
            │5.446B │5.447 │5150-5350 MHz) │ │ │ │ │
            │ │5.447B │ECC/DEC/(04)08 │ │ │ │ │
            │ │5.447C │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 301 893 │ │ │ │ │
            │5.446 │ │ │ │ │ │ │
            │5.447 │ │ │ │ │ │ │
            │5.447B │ │ │ │ │ │ │
            │5.447C │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Sisteme militare │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  5250.000 -│EXPLORAREA│EXPLORAREA│Senzori activi (la bordul│EXPLORAREA │WAS/RLANs (în banda │ECC/DEC/(04)08 │G(A)/ │
  5255.000 │PĂMÂNTULUI│PĂMÂNTULUI│sateliţilor) │PĂMÂNTULUI PRIN │5150-5350 MHz) │ERC/REC 70-03 │NG │
            │PRIN │PRIN │ │SATELIT (activ) │ │EN 301 893 │ │
            │SATELIT │SATELIT │Sisteme militare (radare │MOBIL, cu excepţia │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │(activ) │(activ) │tactice şi radare pentru │mobil aeronautic │ │2005/513/CE, modificată │ │
            │MOBIL, cu │MOBIL, cu │arme complexe) │5.446A 5.447F │ │prin │ │
            │excepţia │excepţia │ │RADIOLOCAŢIE │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │mobil │mobil │ │CERCETARE │ │2007/90/CE │ │
            │aeronautic│aeronautic│ │SPAŢIALĂ 5.447D │ │ │ │
            │5.446A │5.446A │ │5.448 5.448A │ │ │ │
            │5.447F │5.447F │ │ │ │ │ │
            │RADIO- │RADIO- │Fixarea poziţiei │ │ │ │ │
            │LOCAŢIE │LOCAŢIE │ │ │ │ │ │
            │CERCETARE │CERCETARE │ │ │ │ │ │
            │SPAŢIALĂ │SPAŢIALĂ │ │ │ │ │ │
            │5.447D │5.447D │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare VTS şi pe nave │ │ │ │ │
            │ │5.448A │ │ │ │ │ │
            │5.447E │EU2 EU22 │WAS/RLANS (în banda │ │ │ │ │
            │5.448 │ │5150-5350 MHz) │ │ │ │ │
            │5.448A │ │ECC/DEC/(04)08 │EU2 EU22 │Radare VTS şi pe nave │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 301 893 │ │Radare meteorologice │ │ │
            │ │ │ │ │(la sol şi pe aeronave) │ │ │
            │ │ │Radare meteorologice (la │ │ │ │ │
            │ │ │sol şi pe aeronave) │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Sisteme militare │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  5255.000 -│EXPLORAREA│EXPLORAREA│Senzori activi (la bordul│EXPLORAREA │WAS/RLANs (în banda │ECC/DEC/(04)08 │G(A)/ │
  5350.000 │PĂMÂNTULUI│PĂMÂNTULUI│sateliţilor) │PĂMÂNTULUI PRIN │5150-5350 MHz) │ERC/REC 70-03 │NG │
            │PRIN │PRIN │ │SATELIT (activ) │ │EN 301 893 │ │
            │SATELIT │SATELIT │ │MOBIL, cu excepţia │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │(activ) │(activ) │ │mobil aeronautic │ │2005/513/CE, modificată │ │
            │MOBIL,cu │MOBIL, cu │Sisteme militare (radare │5.446A 5.447F │ │prin │ │
            │excepţia │excepţia │tactice şi radare pentru │RADIOLOCAŢIE │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │mobil │mobil │arme complexe) │CERCETARE │ │2007/90/CE │ │
            │aeronautic│aeronautic│Fixarea poziţiei │SPAŢIALĂ (activ) │ │ │ │
            │5.446A │5.446A │ │ │ │ │ │
            │5.447F │5.447F │ │ │ │ │ │
            │RADIO- │RADIO- │ │ │ │ │ │
            │LOCAŢIE │LOCAŢIE │ │ │ │ │ │
            │CERCETARE │CERCETARE │ │ │ │ │ │
            │SPAŢIALĂ │SPAŢIALĂ │Radare VTS şi pe nave │ │ │ │ │
            │(activ) │(activ) │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │5.448A │WAS/RLANS (în banda │ │ │ │ │
            │5.447E │EU2 EU22 │5150-5350 MHz) │5.448 5.448A │ │ │ │
            │5.448 │ │ECC/DEC/(04)08 │EU2 EU22 │Radare VTS şi pe nave │ │ │
            │5.448A │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 301 893 │ │Radare meteorologice │ │ │
            │ │ │ │ │(la sol şi pe aeronave) │ │ │
            │ │ │Radare meteorologice │ │ │ │ │
            │ │ │(la sol şi pe aeronave) │ │Sisteme militare │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  15. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 5470.000 MHz - 5925.000 MHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (MHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  5470.000 -│EXPLORAREA│EXPLORAREA│Senzori activi (la bordul│EXPLORAREA PĂMÂN- │WAS/RLANs (în banda │ECC/DEC/(04)08 │G(A)/ │
  5570.000 │PĂMÂNTULUI│PĂMÂNTULUI│sateliţilor) │TULUI PRIN SATELIT │5470-5725 MHz) │ERC/REC 70-03 │NG │
            │PRIN │PRIN │ │(activ) RADIONAVI- │ │EN 301 893 │ │
            │SATELIT │SATELIT │ │GAŢIE MARITIMĂ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │(activ) │(activ) │Sisteme militare (radare │MOBIL, cu excepţia │ │2005/513/CE, modificată │ │
            │RADIONAVI-│RADIONAVI-│tactice şi radare pentru │mobil aeronautic │ │prin │ │
            │GAŢIE │GAŢIE │arme complexe) │5.446A 5.450A │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │MARITIMĂ │MARITIMĂ │Fixarea poziţiei │RADIOLOCAŢIE 5.450B │ │2007/90/CE │ │
            │MOBIL, cu │MOBIL, cu │ │CERCETARE SPAŢIALĂ │ │ │ │
            │excepţia │excepţia │ │(activ) │ │ │ │
            │mobil │mobil │Radare VTS şi pe nave │ │ │ │ │
            │aeronautic│aeronautic│ │ │ │ │ │
            │5.446A │5.446A │ │ │ │ │ │
            │5.450A │5.450A │ │ │ │ │ │
            │RADIO- │RADIO- │ │ │ │ │ │
            │LOCAŢIE │LOCAŢIE │ │ │ │ │ │
            │5.450B │5.450B │ │ │ │ │ │
            │CERCETARE │CERCETARE │WAS/RLANS (în banda │ │ │ │ │
            │SPAŢIALĂ │SPAŢIALĂ │5470-5725 MHz) │ │ │ │ │
            │(activ) │(activ) │ECC/DEC/(04)08 │ │Radare meteorologice │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │5.448B │(la sol şi pe aeronave) │ │ │
            │5.448B │5.448B │EN 301 893 │EU2 EU22 │ │ │ │
            │5.450 │EU2 EU22 │ │ │ │ │ │
            │5.451 │ │ │ │Radare VTS şi pe nave │ │ │
            │ │ │Radare meteorologice (la │ │ │ │ │
            │ │ │sol şi pe aeronave) │ │Sisteme militare │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │SAP/SAB │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  5570.000 -│RADIONAVI-│RADIONAVI-│Sisteme militare (radare │RADIONAVIGAŢIE │WAS/RLANs (în banda │ECC/DEC/(04)08 │G(A)/ │
  5650.000 │GAŢIE │GAŢIE │tactice şi radare pentru │MARITIMĂ MOBIL, cu │5470-5725 MHz) │ERC/REC 70-03 │NG │
            │MARITIMĂ │MARITIMĂ │arme complexe) │excepţia mobil │ │EN 301 893 │ │
            │MOBIL, cu │MOBIL, cu │Fixarea poziţiei │aeronautic │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │excepţia │excepţia │ │5.446A 5.450A │ │2005/513/CE, modificată │ │
            │mobil │mobil │Radare VTS şi pe nave │RADIOLOCAŢIE │ │prin │ │
            │aeronautic│aeronautic│ │5.450B │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │5.446A │5.446A │ │ │ │2007/90/CE │ │
            │5.450A │5.450A │ │ │ │ │ │
            │RADIO- │RADIO- │ │ │ │ │ │
            │LOCAŢIE │LOCAŢIE │ │ │ │ │ │
            │5.450B │5.450B │ │ │ │ │ │
            │ │ │WAS/RLANS (în banda │ │Radare meteorologice │ │ │
            │5.450 │5.452 │5470-5725 MHz) │5.452 │(la sol) │ │ │
            │5.451 │EU2 EU22 │ECC/DEC/(04)08 │EU2 EU22 │ │ │ │
            │5.452 │ │ERC/REC 70-03 │ │Radare VTS şi pe nave │ │ │
            │ │ │EN 301 893 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Sisteme militare │ │ │
            │ │ │Radare meteorologice (la │ │ │ │ │
            │ │ │sol) │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │SAP/SAB │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  5650.000 -│MOBIL, cu │MOBIL, cu │Aplicaţii amator EU17 │MOBIL, cu excepţia │WAS/RLANs (în banda │ECC/DEC/(04)08 │G(A)/ │
  5725.000 │excepţia │excepţia │(în banda 5660-5670 MHz) │mobil aeronautic │5470-5725 MHz) │ERC/REC 70-03 │NG │
            │mobil │mobil │EN 301 783 │5.446A 5.450A │ │EN 301 893 │ │
            │aeronautic│aeronautic│ │RADIOLOCAŢIE │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │5.446A │5.446A │Aplicaţii amator prin │Amator │ │2005/513/CE, modificată │ │
            │5.450A │5.450A │satelit EU23 (în banda │Amator prin satelit │ │prin │ │
            │RADIO- │RADIO- │5660-5670 MHz) │(Pământ-spaţiu) │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │LOCAŢIE │LOCAŢIE │EN 301 783 │ │ │2007/90/CE │ │
            │Amator │Amator │ │ │Radare meteorologice │ │ │
            │Cercetare │Amator │ │ │(la sol şi pe aeronave) │ │ │
            │spaţială │prin │ │ │ │ │ │
            │(spaţiu │satelit │ │ │ │ │ │
            │îndepăr- │(Pământ- │ │ │ │ │ │
            │tat) │spaţiu) │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │5.282 │5.282 │ │5.282 │ │ │ │
            │5.451 │EU2 EU17 │Sisteme militare (radare │EU2 EU17 EU22 │ │ │ │
            │5.453 │EU22 │tactice şi radare pentru │ │Radare VTS şi pe nave │ │ │
            │5.454 │ │arme complexe) │ │ │ │ │
            │5.455 │ │Fixare poziţie │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare VTS şi pe nave │ │Sisteme militare │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │WAS/RLANS (în banda │ │Aplicaţii amator │EN 301 783 │ │
            │ │ │5470-5725 MHz) │ │EU 17 (în banda │ │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)08 │ │5660-5670 MHz) │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 301 893 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare meteorologice │ │Aplicaţii amator prin │EN 301 783 │ │
            │ │ │(la sol şi pe │ │satelit EU23 (în banda │ │ │
            │ │ │aeronave) │ │5660-5670 MHz) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │SAP/SAB │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  5725.000 -│FIX PRIN │FIX PRIN │Aplicaţii amator │FIX PRIN SATELIT │ISM (în banda 5725-5875 │ │G(A)/ │
  5830.000 │SATELIT │SATELIT │EN 301 783 │(Pământ-spaţiu) │MHz) │ │NG │
            │(Pământ- │(Pământ- │ │RADIOLOCAŢIE │ │ │ │
            │spaţiu) │spaţiu) │ISM (în banda 5725-5875 │Amator │SRD nespecifice (în │ERC/REC 70-03 │ │
            │RADIO- │RADIO- │MHz) │Mobil │banda 5725-5875 MHz) │ EN 300 440 │ │
            │LOCAŢIE │LOCAŢIE │ │ │ │Decizia Comisie Europene │ │
            │Amator │Amator │SRD nespecifice (în banda│5.150 │ │2006/771/CE │ │
            │ │Mobil │5725-5875 MHz) │EU2 EU22 │ │ │ │
            │5.150 │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │5.451 │5.150 │ EN 300 440 │ │ │ │ │
            │5.453 │EU2 EU22 │ │ │Sisteme de supraveghere │ECC/DEC(02)01 │ │
            │5.455 │ │Sisteme de supraveghere │ │trafic şi transport ru- │ERC/REC 70-03 │ │
            │5.456 │ │trafic şi transport │ │tier RTTT (în banda │ EN 300 674 │ │
            │ │ │rutier RTTT (în banda │ │5795-5805 MHz) │ │ │
            │ │ │5795-5805 MHz; │ │ │ │ │
            │ │ │şi, opţional pe bază │ │ │ │ │
            │ │ │naţională, şi în banda │ │ │ │ │
            │ │ │5805-5815 MHz) │ │SAP/SAB │ │ │
            │ │ │ECC/DEC(02)01 │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │Radare meteorologice (la│ │ │
            │ │ │ EN 300 674 │ │sol şi pe aeronave) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Sisteme militare (radare │ │ │ │ │
            │ │ │tactice şi radare pentru │ │ │ │ │
            │ │ │arme complexe) │ │Sisteme militare │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare meteorologice (la │ │ │ │ │
            │ │ │sol şi pe aeronave) │ │Aplicaţii amator │EN 301 783 │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │BFWA (în banda 5725-5875 │ │ │ │ │
            │ │ │MHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ECC/REC(06)04 │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  5830.000 -│FIX PRIN │FIX PRIN │Aplicaţii amator prin │FIX PRIN SATELIT │ISM (în banda 5725-5875 │ERC/REC 70-03 │G(A)/ │
  5850.000 │SATELIT │SATELIT │datelit EU23 │(Pământ-spaţiu) │MHz) │ EN 300 440 │NG │
            │(Pământ- │(Pământ- │ISM(în banda 5725-5875 │RADIOLOCAŢIE │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │spaţiu) │spaţiu) │MHz) │Amator │SRD nespecifice (în │2006/771/CE │ │
            │RADIO- │RADIO- │SRD nespecifice (în banda│Amator prin satelit │banda 5725-5875 MHz) │ │ │
            │LOCAŢIE │LOCAŢIE │5725-5875 MHz) │(spaţiu Pământ) │ │ │ │
            │Amator │Amator │ERC/REC 70-03 │Mobil │ │ │ │
            │Amator │Amator │ EN 300 440 │ │ │ │ │
            │prin │prin │ │5.150 │ │ │ │
            │satelit │satelit │ │EU2 EU22 │SAP/SAB │ │ │
            │(spaţiu- │(spaţiu- │Sisteme militare (radare │ │ │ │ │
            │Pământ) │Pământ) │tactice şi radare pentru │ │Radare meteorologice (la│ │ │
            │ │Mobil │arme complexe) │ │sol şi pe aeronave) │ │ │
            │5.150 │ │ │ │ │ │ │
            │5.451 │5.150 │ │ │ │ │ │
            │5.453 │EU2 EU22 │Radare meteorologice (la │ │ │ │ │
            │5.455 │ │sol şi pe aeronave │ │Sisteme militare │ │ │
            │5.456 │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │BFWA (în banda 5725-5875 │ │ │ │ │
            │ │ │MHz) │ │Aplicaţii amator prin │ │ │
            │ │ │ECC/REC(06)04 │ │satelit EU23 │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  5850.000 -│FIX │FIX │Staţii de sol coordonate │FIX │Staţii de sol coordonate│ EN 301 443 │G(A)/ │
  5925.000 │FIX PRIN │FIX PRIN │din serviciul fix prin │FIX PRIN SATELIT │din serviciul fix prin │ │NG │
            │SATELIT │SATELIT │satelit (prioritate ptr. │(Pământ-spaţiu) │satelit (prioritate ptr.│ │ │
            │(Pământ- │(Pământ- │reţelele civile) │MOBIL │reţelele civile) │ │ │
            │spaţiu) │spaţiu) │ EN 301 443 │ │ │ │ │
            │MOBIL │MOBIL │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │5.150 │5.150 │ISM (în banda 5725-5875 │5.150 │ISM (în banda 5725-5875 │ │ │
            │ │ │MHz) │ │MHz) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │SRD nespecifice (în banda│ │SRD nespecifice(în banda│ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │5725-5875 MHz) │ │5725-5875 MHz) │ EN 300 440 │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │ EN 300 440 │ │ │2006/771/CE │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │BFWA (în banda 5725-5875 │ │SAP/SAB │ │ │
            │ │ │MHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ECC/REC(06)04 │ │ │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  16. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 21.400 GHz - 27.000 GHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┼Utili-│
  (GHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  21.400 - │RADIODI- │RADIODI- │Radare cu rază mică de │RADIODIFUZIUNE │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │NG │
  22.000 │FUZIUNE │FUZIUNE │acţiune (SRR) │PRIN SATELIT │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │PRIN │PRIN │ECC/DEC/(04)10 │FIX │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │SATELIT │SATELIT │(Noile sisteme SRR pot fi│ │de bandă ultralargă │ │ │
            │FIX │ │introduse în ţările CEPT │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │MOBIL │ │numai în banda 21.4-27 │5.247A 5.530 │fi introduse în banda │ │ │
            │ │5.347A │GHz, până la data de │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │
            │5.347A │5.530 │referinţă 1 iulie 2013) │ │până la data de referin-│ │ │
            │5.530 │ │ │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
            │ │ │Televiziune de bandă │ │ │ │ │
            │ │ │largă de înaltă definiţie│ │ │ │ │
            │ │ │(în unele ţări este avut │ │Televiziune de bandă │ │ │
            │ │ │în vedere serviciul fix) │ │largă de înaltă defini- │ │ │
            │ │ │ │ │ţie │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Legături unidirecţionale│ │ │
            │ │ │ │ │fixe (inclusiv SAP/SAB) │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  22.000 - │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe toate capa- │T/R 13-02 │NG │
  22.210 │MOBIL, cu │MOBIL, cu │T/R 13-02 │MOBIL, cu excepţia │cităţile (reţele publice│ EN 301 751 │ │
            │excepţia │excepţia │ EN 301 751 │mobil aeronautic │şi private punct-la- │ │ │
            │mobil ae- │mobil ae- │ │RADIOASTRONOMIE │punct) │ │ │
            │ronautic │ronautic │Aplicaţii de radioastro- │CERCETARE │ │ │ │
            │ │RADIO- │nomie(observaţii de linii│SPAŢIALĂ (pasiv) │ │ │ │
            │5.149 │ASTRONOMIE│spectrale sub 22.5 GHz) │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │
            │ │CERCETARE │ │5.149 │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │SPAŢIALĂ │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │(pasiv) │ERC/REC 25-10 │ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │5.149 │Radare cu rază mică de │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  22.210 - │EXPLORAREA│FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe toate capa- │T/R 13-02 │NG │
  22.500 │PĂMÂNTULUI│MOBIL, cu │T/R 13-02 │MOBIL, cu excepţia │cităţile (reţele publice│ EN 301 751 │ │
            │PRIN │excepţia │ EN 301 751 │mobil aeronautic │şi private punct-la- │ │ │
            │SATELIT │mobil ae- │ │RADIOASTRONOMIE │punct) │ │ │
            │(pasiv) │ronautic │Aplicaţii de radioastro- │CERCETARE │ │ │ │
            │FIX │RADIO- │nomie(observaţii de linii│SPAŢIALĂ (pasiv) │ │ │ │
            │MOBIL, cu │ASTRONOMIE│spectrale sub 22.5 GHz şi│Explorarea Pământu- │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │
            │excepţia │CERCETARE │interferometrie VLBI) │lui prin satelit │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │mobil ae- │SPAŢIALĂ │ │(pasiv) │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ronautic │(pasiv) │Senzori pasivi (la bordul│ │de bandă ultralargă │ │ │
            │RADIO- │Explorarea│sateliţilor) (sistemele │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ASTRONOMIE│Pământului│de explorare a Pământului│5.149 5.532 │fi introduse în banda │ │ │
            │CERCETARE │prin │prin satelit vor fi eli- │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │
            │SPAŢIALĂ │satelit │minate până în 2015) │ │până la data de referin-│ │ │
            │(pasiv) │(pasiv) │ │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │5.149 │5.149 │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │ │ │ │ │
            │5.532 │5.532 │ERC/REC 25-10 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │ │ │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │ │ │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │ │ │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ │ │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  22.500 - │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe toate capa- │T/R 13-02 │NG │
  22.550 │MOBIL │MOBIL │T/R 13-02 │MOBIL │cităţile (reţele publice│ EN 301 751 │ │
            │ │RADIO- │ EN 301 751 │RADIOASTRONOMIE │şi private punct-la- │ │ │
            │ │ASTRONOMIE│ │CERCETARE SPAŢIALĂ │punct) │ │ │
            │ │CERCETARE │Aplicaţii de radioastro- │(pasiv) │ │ │ │
            │ │SPAŢIALĂ │nomie │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │
            │ │(pasiv) │ │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │ │ERC/REC 25-10 │ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  22.550 - │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe toate capa- │T/R 13-02 │NG │
  22.600 │INTERSA- │MOBIL │T/R 13-02 │MOBIL │cităţile (reţele publice│ EN 301 751 │ │
            │TELIŢI │RADIO- │ EN 301 751 │RADIOASTRONOMIE │şi private punct-la- │ │ │
            │MOBIL │ASTRONOMIE│ │CERCETARE SPAŢIALĂ │punct) │ │ │
            │ │CERCETARE │Aplicaţii de radioastro- │(pasiv) │ │ │ │
            │ │SPAŢIALĂ │nomie │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │
            │ │(pasiv) │ │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │ │ERC/REC 25-10 │ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  22.600 - │FIX │FIX │Aplicaţii de radioastro- │FIX │Aplicaţii SAP/SAB │ERC/REC 25-10 │NG │
  23.000 │INTERSA- │MOBIL │nomie (observaţii de │MOBIL │EU17A │ │ │
            │TELIŢI │RADIO- │linii spectrale în banda │RADIOASTRONOMIE │ │ │ │
            │MOBIL │ASTRONOMIE│22.81 - 22.86 GHz) │CERCETARE SPAŢIALĂ │ │ │ │
            │ │CERCETARE │ │(pasiv) │ │ │ │
            │5.149 │SPAŢIALĂ │ │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │
            │ │(pasiv) │ │5.149 │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │5.149 │ERC/REC 25-10 │ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  23.000 - │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe toate capa- │T/R 13-02 │NG │
  23.550 │INTERSA- │INTERSA- │T/R 13-02 │INTERSATELIŢI │cităţile (reţele publice│ EN 301 751 │ │
            │TELIŢI │TELIŢI │ EN 301 751 │MOBIL │şi private punct-la- │ │ │
            │MOBIL │MOBIL │ │ │punct) │ │ │
            │ │ │Aplicaţii de radioastro- │5.149 │ │ │ │
            │5.149 │5.149 │nomie (observaţii de │ │ │ │ │
            │ │ │linii spectrale) │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │
            │ │ │ │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │Aplicaţii SAP/SAB │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │ │ERC/REC 25-10 │ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  23.550 - │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe toate capa- │T/R 13-02 │NG │
  23.600 │MOBIL │INTERSA- │T/R 13-02 │INTERSATELIŢI │cităţile (reţele publice│ EN 301 751 │ │
            │ │TELIŢI │ EN 301 751 │MOBIL │şi private punct-la- │ │ │
            │ │MOBIL │ │ │punct) │ │ │
            │ │ │Aplicaţii SAP/SAB │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 25-10 │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC(04)10 │ │
            │ │ │ │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  23.600 - │EXPLORAREA│EXPLORAREA│Aplicaţii de radioastro- │EXPLORAREA PĂMÂNTU- │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │NG │
  24.000 │PĂMÂNTULUI│PĂMÂNTULUI│nomie (observaţii în │LUI PRIN SATELIT │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │PRIN │PRIN │domeniul continuu, măsu- │(pasiv) │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │SATELIT │SATELIT │rări ale liniei de │RADIOASTRONOMIE │de bandă ultralargă │ │ │
            │(pasiv) │(pasiv) │amoniu) │CERCETARE SPAŢIALĂ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │RADIO- │RADIO- │ │(pasiv) │fi introduse în banda │ │ │
            │ASTRONOMIE│ASTRONOMIE│Senzori pasivi (la bordul│ │21.65 - 26.65 GHz, numai│ │ │
            │CERCETARE │CERCETARE │sateliţilor)(măsurări ale│ │până la data de referin-│ │ │
            │SPAŢIALĂ │SPAŢIALĂ │vaporilor de apă, apei în│5.340 │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
            │(pasiv) │(pasiv) │stare lichidă, norilor, │ │ │ │ │
            │ │ │pentru sondarea atmos- │ │ │ │ │
            │5.340 │5.340 │ferică) │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │ │ │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │ │ │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │ │ │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │ │ │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT,│ │ │ │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │ │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  24.000 - │AMATOR │AMATOR │Aplicaţii amator │AMATOR │Aplicaţii amator │ EN 301 783 │NG │
  24.050 │AMATOR │AMATOR │ EN 301 783 │AMATOR PRIN SATELIT │ │ │ │
            │PRIN │PRIN │ │ │ │ │ │
            │SATELIT │SATELIT │ │ │Aplicaţii amator prin │ EN 301 783 │ │
            │ │ │ │ │satelit │ │ │
            │5.150 │5.150 │Aplicaţii amator prin │5.150 │ │ │ │
            │ │ │satelit │ │ │ │ │
            │ │ │ EN 301 783 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │ISM (în banda 24-24.25 │ │SRD nespecifice(în banda│ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │GHz) │ │24-24.25 GHz) │ EN 300 440 │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │SRD nespecifice (în banda│ │ │ │ │
            │ │ │24-24.25 GHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ISM (în banda 24-24.25 │ │ │
            │ │ │ EN 300 440 │ │GHz) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii SAP/SAB │ │Aplicaţii SAP/SAB │ERC/REC 25-10 │ │
            │ │ │ERC/REC 25-10 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │21.65 - 26.65 GHz numai │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │ │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  24.050 - │RADIOLO- │RADIOLO- │Aplicaţii amator │RADIOLOCAŢIE │Sisteme militare │ │G(A)/ │
  24.250 │CAŢIE │CAŢIE │ │Amator │ │ │NG │
            │Amator │Amator │ │Explorarea Pământu- │Dispozitive destinate │ERC/REC 70-03 │ │
            │Explorarea│Explorarea│Sisteme militare │lui prin satelit │detectării mişcării şi │ EN 300 440 │ │
            │Pământului│Pământului│ │(activ) │alertării (include │ │ │
            │prin │prin │ │Fix │radare de bandă îngustă)│ │ │
            │satelit │satelit │ │Mobil │ │ │ │
            │(activ) │(activ) │ │ │ │ │ │
            │ │Fix │ISM (în banda 24-24.25 │ │ │ │ │
            │5.150 │Mobil │(GHz) │5.150 │SRD nespecifice (în │ERC/REC 70-03 │ │
            │ │ │ │EU2 │banda 24-24.25 GHz) │ EN 300 440 │ │
            │ │5.150 │Dispozitive destinate │ │ │ │ │
            │ │EU2 │detectării mişcării şi │ │ │ │ │
            │ │ │alertării (include radare│ │ │ │ │
            │ │ │de bandă îngustă) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │ EN 300 440 │ │ISM (în banda 24-24.25 │ │ │
            │ │ │ │ │GHz) │ │ │
            │ │ │SRD nespecifice (în banda│ │ │ │ │
            │ │ │24-24.25 GHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │ EN 300 440 │ │Senzori activi (la │ │ │
            │ │ │ │ │bordul sateliţilor) │ │ │
            │ │ │ │ │(Radare pentru detecţia │ │ │
            │ │ │ │ │ploilor din sateliţi) │ │ │
            │ │ │Senzori activi (la bordul│ │ │ │G(A)/ │
            │ │ │sateliţilor) (Radare │ │ │ │ NG │
            │ │ │pentru detecţia ploilor │ │ │ │ │
            │ │ │din sateliţi) │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Aplicaţii SAP/SAB │ERC/REC 25-10 │ │
            │ │ │Aplicaţii SAP/SAB │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 25-10 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │de bandă ultralargă şi │ │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │componenta de bandă │ │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT │ │îngustă │ │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │
            │ │ │ │ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │ │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  24.250- │FIX │FIX │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │FIX │Legături unidirecţiona- │ │NG │
  24.450 │ │MOBIL │ERC/REC 25-10 │MOBIL │le, fixe │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │Aplicaţii SAP/SAB │ERC/REC 25-10 │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │EU17A │ │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │ │ │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │ │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │ │ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │
            │ │ │Legături unidirecţionale,│ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │fixe │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  24.450- │FIX │FIX │Aplicaţii SAP/SAB EU17A │FIX │Legături unidirecţiona- │ │NG │
  24.500 │INTER- │MOBIL │ERC/REC 25-10 │MOBIL │le, fixe │ │ │
            │SATELIŢI │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │Aplicaţii SAP/SAB │ERC/REC 25-10 │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │EU17A │ │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │ │ │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │ │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │ │ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │
            │ │ │Legături unidirecţionale,│ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │fixe │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  24.500- │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe capacităţi │T/R 13-02 │NG │
  24.650 │INTER- │ │T/R 13-02 │ │mici/medii (inclusiv │EN 301 751 │ │
            │SATELIŢI │ │EN 301 751 │ │pentru interconectarea │ │ │
            │ │ │ │ │staţiilor de bază FWA) │ │ │
            │ │ │Sisteme fixe de acces │ │ │ │ │
            │ │ │radio (FWA) (CRS │ │Sisteme fixe de acces │ERC/REC (00)05 │ │
            │ │ │împerecheată cu 25.5-26.5│ │radio (FWA) │T/R 13-02 │ │
            │ │ │GHz pentru sisteme FDD) │ │ │ERC/REC 13-04 │ │
            │ │ │ERC/REC (00)05 │ │ │EN 301 753 │ │
            │ │ │ERC/REC 13-04 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 301 753 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │fi introduse în ţările │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │CEPT numai în banda │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │21.4-27 GHz, până la data│ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │
            │ │ │de referinţă 1 iulie │ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │2013) │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  24.650- │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe capacităţi │T/R 13-02 │NG │
  24.750 │INTER- │ │T/R 13-02 │ │mici/medii (inclusiv │EN 301 751 │ │
            │SATELIŢI │ │EN 301 751 │ │pentru interconectarea │ │ │
            │ │ │ │ │staţiilor de bază FWA) │ │ │
            │ │ │Sisteme fixe de acces │ │ │ │ │
            │ │ │radio (FWA) (CRS │ │Sisteme fixe de acces │ERC/REC (00)05 │ │
            │ │ │împerecheată cu 25.5-26.5│ │radio (FWA) │T/R 13-02 │ │
            │ │ │GHz pentru sisteme FDD) │ │ │ERC/REC 13-04 │ │
            │ │ │ERC/REC (00)05 │ │ │EN 301 753 │ │
            │ │ │ERC/REC 13-04 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 301 753 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │fi introduse în ţările │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │CEPT numai în banda │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │21.4-27 GHz, până la data│ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │
            │ │ │de referinţă 1 iulie │ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │2013) │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  24.750- │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe capacităţi │T/R 13-02 │NG │
  25.250 │ │ │T/R 13-02 │ │mici/medii (inclusiv │EN 301 751 │ │
            │ │ │EN 301 751 │ │pentru interconectarea │ │ │
            │ │ │ │ │staţiilor de bază FWA) │ │ │
            │ │ │Sisteme fixe de acces │ │ │ │ │
            │ │ │radio (FWA) (CRS │ │Sisteme fixe de acces │ERC/REC (00)05 │ │
            │ │ │împerecheată cu 25.5-26.5│ │radio (FWA) │T/R 13-02 │ │
            │ │ │GHz pentru sisteme FDD) │ │ │ERC/REC 13-04 │ │
            │ │ │ERC/REC (00)05 │ │ │EN 301 753 │ │
            │ │ │ERC/REC 13-04 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 301 753 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot │ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │fi introduse în ţările │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │CEPT numai în banda │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │21.4-27 GHz, până la data│ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │
            │ │ │de referinţă 1 iulie │ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │2013) │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  25.250- │FIX │FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe capacităţi │T/R 13-02 │NG │
  25.500 │INTERESATE-│INTERESATE-│T/R 13-02 │INTERSATELIŢI 5.536 │mici/medii (inclusiv │EN 301 751 │ │
            │LIŢI 5.536│LIŢI 5.536│EN 301 751 │MOBIL │pentru interconectarea │ │ │
            │MOBIL │MOBIL │ │ │staţiilor de bază FWA) │ │ │
            │Frecvenţe │ │ │ │ │ │ │
            │etalon şi │ │Sisteme fixe de acces │ │ │ │ │
            │semnale │ │radio (FWA) (CRS │ │Sisteme fixe de acces │ERC/REC (00)05 │ │
            │orare prin│ │împerecheată cu 25.5-26.5│ │radio (FWA) │T/R 13-02 │ │
            │satelit │ │GHz pentru sisteme FDD) │ │ │ERC/REC 13-04 │ │
            │(Pământ- │ │ERC/REC (00)05 │ │ │EN 301 753 │ │
            │spaţiu) │ │ERC/REC 13-04 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 301 753 │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Radare cu rază mică de │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │
            │ │ │acţiune (SRR) │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │ │ │ECC/DEC/(04)10 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │ │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │de bandă ultralargă │ │ │
            │ │ │introduse în ţările CEPT │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │ │ │numai în banda 21.4-27 │ │fi introduse în banda │ │ │
            │ │ │GHz, până la data de │ │21.65-26.65 GHz, numai │ │ │
            │ │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │până la data de referin-│ │ │
            │ │ │ │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  25.500- │EXPLORAREA│FIX │Linii fixe │FIX │Linii fixe capacităţi │T/R 13-02 │NG │
  26.500 │PĂMÂNTULUI│INTER- │T/R 13-02 │INTERSATELIŢI 5.536 │mici/medii (inclusiv │EN 301 751 │ │
            │PRIN │SATELIŢI │EN 301 751 │MOBIL │pentru interconectarea │ │ │
            │SATELIT │5.536 │ │CERCETARE SPAŢIALĂ │staţiilor de bază FWA) │ │ │
            │(spaţiu- │MOBIL │ │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │
            │Pământ) │CERCETARE │Sisteme fixe de acces │5.536A 5.536C │Sisteme fixe de acces │ERC/REC (00)05 │ │
            │5.536A │SPAŢIALĂ │radio (FWA) (TS împere- │Explorarea │radio (FWA) │T/R 13-02 │ │
            │5.536B │(spaţiu- │cheată cu 24.5-25.5 GHz │Pământului prin │ │ERC/REC 13-04 │ │
            │FIX │Pământ) │pentru sisteme FDD) │satelit (spaţiu- │ │EN 301 753 │ │
            │INTER- │5.536A │ERC/REC (00)05 │Pământ) │ │ │ │
            │SATELIŢI │5.536C │ERC/REC 13-04 │5.536A 5.536B │ │ │ │
            │5.536 │Explorarea│EN 301 753 │ │ │ │ │
            │MOBIL │Pământului│ │ │ │ │ │
            │CERCETARE │prin │Cercetare spaţială │ │Cercetare spaţială │ │ │
            │SPAŢIALĂ │satelit │(telemetrie satelitară) │ │(telemetrie satelitară) │ │ │
            │(spaţiu- │(spaţiu- │ │ │ │ │ │
            │Pământ) │Pământ) │Radare cu rază mică de │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │
            │5.536A │5.536A │acţiune (SRR) │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │5.536C │5.536B │ECC/DEC/(04)10 │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │Frecvenţe │ │(Noile sisteme SRR pot fi│ │de bandă ultralargă │ │ │
            │etalon şi │ │introduse în ţările CEPT │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │semnale │ │numai în banda 21.4-27 │ │fi introduse în banda │ │ │
            │orare prin│ │GHz, până la data de │ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │
            │satelit │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │până la data de referin-│ │ │
            │(Pământ- │ │ │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
            │spaţiu) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  26.500- │EXPLORAREA│FIX │Sisteme militare (bandă │FIX │Sisteme militare │ │G (A)/│
  27.000 │PĂMÂNTULUI│INTER- │armonizată militară │INTERSATELIŢI 5.536 │ │ │ NG │
            │PRIN │SATELIŢI │pentru sisteme fixe şi │MOBIL │ │ │ │
            │SATELIT │5.536 │mobile) │CERCETARE SPAŢIALĂ │ │ │ │
            │(spaţiu- │MOBIL │ │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │
            │Pământ) │CERCETARE │ │5.536A 5.536C │ │ │ │
            │5.536A │SPAŢIALĂ │ │Explorarea │ │ │ │
            │5.536B │(spaţiu- │ │Pământului prin │Cercetare spaţială │ │ │
            │FIX │Pământ) │ │satelit (spaţiu- │(telemetrie satelitară) │ │ │
            │INTER- │5.536A │ │Pământ) │ │ │ │
            │SATELIŢI │5.536C │ │5.536A 5.536B │ │ │ │
            │5.536 │Explorarea│ │EU27 │ │ │ │
            │MOBIL │Pământului│ │ │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)10 │ │
            │CERCETARE │prin │Cercetare spaţială │ │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │SPAŢIALĂ │satelit │(telemetrie satelitară) │ │automobile - componenta │2005/50/CE │ │
            │(spaţiu- │(spaţiu- │ │ │de bandă ultralargă │ │ │
            │Pământ) │Pământ) │Radare cu rază mică de │ │(Noile sisteme SRR pot │ │ │
            │5.536A │5.536A │acţiune (SRR) │ │fi introduse în banda │ │ │
            │5.536C │5.536B │ECC/DEC/(04)10 │ │21.65-26.65 GHz numai │ │ │
            │Frecvenţe │EU27 │(Noile sisteme SRR pot fi│ │până la data de referin-│ │ │
            │etalon şi │ │introduse în ţările CEPT │ │ţă 30 iunie 2013) │ │ │
            │semnale │ │numai în banda 21.4-27 │ │ │ │ │
            │orare prin│ │GHz, până la data de │ │ │ │ │
            │satelit │ │referinţă 1 iulie 2013) │ │ │ │ │
            │(Pământ- │ │ │ │ │ │ │
            │spaţiu) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  17. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe 76.000 GHz - 81.000 GHz
  *Font 7*
  ──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  Banda de │Atribuiri │Atribuiri │ Utilizări principale │ Atribuiri │ Utilizări în România │ │
  frecvenţe │ RR │comune │ în Europa │ în România ├────────────────────────┬──────────────────────────┤Utili-│
  (GHz) │(regiunea │europene │ │ │ Aplicaţii posibile │ Reglementări aplicabile │zatori│
            │ 1) │ │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  76.000- │RADIO- │RADIOAS- │Aplicaţii amator │RADIOASTRONOMIE │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)03 │NG │
  77.500 │ASTRONOMIE│TRONOMIE │EN 301 783 │RADIOLOCAŢIE │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │RADIOLOCA-│RADIOLOCA-│ │Amator │automobile (în banda │2004/545/CE │ │
            │ŢIE │ŢIE │Aplicaţii amator prin │Amator prin satelit │77-81 GHz) │ │ │
            │Amator │Amator │satelit │Cercetare spaţială │ │ │ │
            │Amator │Amator │EN 301 783 │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │
            │prin │prin │ │ │ │ │ │
            │satelit │satelit │Radare cu rază mică de │ │RTTT (Sisteme de │ECC/DEC (02)01 │ │
            │Cercetare │Cercetare │acţiune (SRR) pentru │5.149 │supraveghere trafic şi │ERC/REC 70-03 │ │
            │spaţială │spaţială │automobile (în banda │EU2 │transport rutier) │EN 301 091 │ │
            │(spaţiu- │(spaţiu- │77-81 GHz) │ │(radare în cadrul benzii│ │ │
            │Pământ) │Pământ) │ECC/DEC/(04)03 │ │76-77 GHz) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │5.149 │ │ │ │Radiolocaţie civilă │ │ │
            │ │5.149 │Radiolocaţie civilă │ │ │ │ │
            │ │EU2 │ │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │Aplicaţii de radioastro- │ │Aplicaţii de radioastro-│ │ │
            │ │ │nomie (observaţii în │ │nomie (observaţii în │ │ │
            │ │ │domeniul continuu de │ │domeniul continuu de │ │ │
            │ │ │bandă largă şi observaţii│ │bandă largă şi observa- │ │ │
            │ │ │de linii spectrale) │ │ţii de linii spectrale) │ │ │
            │ │ │ │ │ │ │ │
            │ │ │RTTT (Sisteme de │ │ │ │ │
            │ │ │supraveghere trafic şi │ │ │ │ │
            │ │ │transport rutier) (radare│ │ │ │ │
            │ │ │în cadrul benzii │ │ │ │ │
            │ │ │76-77 GHz) │ │ │ │ │
            │ │ │ECC/DEC (02)01 │ │ │ │ │
            │ │ │ERC/REC 70-03 │ │ │ │ │
            │ │ │EN 301 091 │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  77.500- │AMATOR │AMATOR │Radare cu rază mică de │AMATOR │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)03 │NG │
  78.000 │AMATOR │AMATOR │acţiune (SRR) pentru │AMATOR PRIN SATELIT │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ │
            │PRIN │PRIN │automobile (în banda │Radioastronomie │automobile (în banda │2004/545/CE │ │
            │SATELIT │SATELIT │77-81 GHz) │Cercetare spaţială │77-81 GHz) │ │ │
            │Radioas- │Radioas- │ECC/DEC/(04)03 │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │
            │tronomie │tronomie │ │ │Aplicaţii de radioastro-│ │ │
            │Cercetare │Cercetare │Aplicaţii de radioastro- │ │nomie (observaţii în │ │ │
            │spaţială │spaţială │nomie (observaţii în │5.149 │domeniul continuu de │ │ │
            │(spaţiu- │(spaţiu- │domeniul continuu de │ │bandă largă şi │ │ │
            │Pământ) │Pământ) │bandă largă şi observaţii│ │observaţii de linii │ │ │
            │ │ │de linii spectrale) │ │spectrale) │ │ │
            │5.149 │5.149 │ │ │ │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  78.000- │RADIOLOCA-│RADIOLOCA-│Radare cu rază mică de │RADIOLOCAŢIE │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)03 │G (A)/│
  79.000 │ŢIE │ŢIE │acţiune (SRR) pentru │Amator │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ NG │
            │Amator │Amator │automobile (în banda │Amator prin satelit │automobile (în banda │2004/545/CE │ │
            │Amator │Amator │77-81 GHz) │Radioastronomie │77-81 GHz) │ │ │
            │prin │prin │ECC/DEC/(04)03 │Cercetare spaţială │ │ │ │
            │satelit │satelit │ │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │
            │Radio- │Radio- │ │ │ │ │ │
            │astronomie│astronomie│Radiolocaţie civilă şi │ │Radiolocaţie civilă şi │ │ │
            │Cercetare │Cercetare │militară │ │militară │ │ │
            │spaţială │spaţială │ │ │ │ │ │
            │(spaţiu- │(spaţiu- │Aplicaţii de radioastro- │5.149 5.560 │ │ │ │
            │Pământ) │Pământ) │nomie (observaţii în │EU2 │Aplicaţii de radioastro-│ │ │
            │ │ │domeniul continuu de │ │nomie (observaţii în │ │ │
            │5.149 │5.149 │bandă largă şi observaţii│ │domeniul continuu de │ │ │
            │5.560 │5.560 │de linii spectrale) │ │bandă largă şi observa- │ │ │
            │ │EU2 │ │ │ţii de linii spectrale) │ │ │
  ──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤
  79.000- │RADIO- │RADIOAS- │Radare cu rază mică de │RADIOASTRONOMIE │Radare cu rază mică de │ECC/DEC/(04)03 │G (A)/│
  81.000 │ASTRONOMIE│TRONOMIE │acţiune (SRR) pentru │RADIOLOCAŢIE │acţiune (SRR) pentru │Decizia Comisiei Europene │ NG │
            │RADIOLOCA-│RADIOLOCA-│automobile (în banda │Amator │automobile (în banda │2004/545/CE │ │
            │ŢIE │ŢIE │77-81 GHz) │Amator prin satelit │77-81 GHz) │ │ │
            │Amator │Amator │ECC/DEC/(04)03 │(spaţiu-Pământ) │ │ │ │
            │Amator │Amator │ │ │ │ │ │
            │prin │prin │ │ │ │ │ │
            │satelit │satelit │Radiolocaţie civilă │ │Radiolocaţie civilă │ │ │
            │(spaţiu- │(spaţiu- │şi militară │5.149 │şi militară │ │ │
            │Pământ) │Pământ) │ │EU2 │ │ │ │
            │Cercetare │ │ │ │ │ │ │
            │spaţială │ │ │ │ │ │ │
            │(spaţiu- │ │Aplicaţii de radioastro- │ │Aplicaţii de radioastro-│ │ │
            │Pământ) │5.149 │nomie (observaţii în │ │nomie (observaţii în │ │ │
            │5.149 │EU2 │domeniul continuu de │ │domeniul continuu de │ │ │
            │ │ │bandă largă şi observaţii│ │bandă largă şi observa- │ │ │
            │ │ │de linii spectrale) │ │ţii de linii spectrale) │ │ │
  ──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

  -------