HOTĂRÂRE nr. 589 din 13 iunie 2007
privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 78 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  În vederea implementării sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid privind prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, se aprobă fişa unică de raportare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pentru bolile transmisibile marcate cu "(T)" din fişa unică de raportare prevăzută la art. 1, toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia să declare telefonic cazurile depistate, îndată după depistare, la serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.


  Articolul 3

  Pentru toate bolile transmisibile prevăzute în fişa unică de raportare prevăzută la art. 1, după emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat, toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia să completeze fişa unică de raportare, care se înaintează autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 5 zile de la data depistării/confirmării, prin fax, curier rapid sau prin poştă.


  Articolul 4

  Multiplicarea şi distribuirea fişelor unice de raportare către furnizorii de servicii medicale reprezintă atribuţii ale autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.


  Articolul 5

  Pentru raportarea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, tuberculoză şi alte boli transmisibile se utilizează fişele de supraveghere specifice, potrivit metodologiilor de supraveghere specifice elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice.


  Articolul 6

  Personalul care are acces la datele de identitate cuprinse în fişa unică de raportare este obligat să respecte confidenţialitatea acestora şi să aplice măsurile de protecţie a acestora, în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 7

  Metodologia de raportare numerică statistică a bolilor transmisibile se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.


  Articolul 8

  Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, integrarea datelor prevăzute de prezenta hotărâre se realizează pe baza protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Sănătăţii Publice şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.


  Articolul 9

  Circuitul informaţional al fişei unice de raportare, de la nivelul furnizorilor de servicii medicale, din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice şi a altor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie, către direcţia coordonatoare din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 13 iunie 2007.
  Nr. 589.


  Anexa
  FISA UNICA DE RAPORTARE CAZ DE BOALA TRANSMISIBILA
  Pentru bolile marcate cu (T) se anunta telefonic imediat
  Toate fisele se trimit în termen de 5 zile prin: curier, posta, fax
                                                    Bifati
   ┌───────────────────────────────────────┐ ┌──┐(T) Poliomielita cu virus
   │Date despre pacient: │ │ │ salbatic
   │ │ ├──┤ Paralizie acuta flasca
   │ Numele şi prenumele:................ │ │ │ (PAF)
   │ │ ├──┤(T) Tetanos
   │ Adresa:............................. │ │ │(T) Tetanos neonatat
   │ │ ├──┤(T) Difterie
   │ │ ├──┤(T) Rujeola
   │ ............................. │ ├──┤ Rubeola
   │ (acopera pentru duplicat 1)│ ├──┤(T) Infectie rubeolica
   └───────────────────────────────────────┘ │ │ congenitala NN
                                                  ├──┤(T) Gripa umana cauzata de
    Localitate de domiciliu: .................. │ │ un nou subtip
                                                  ├──┤ Infectie cu Haemophylus
    Localitate/tara de incubaţie: ............. │ │ inft. b
                                                  ├──┤ Sifilis recent şi
    Data nasterii(sau vârsta dacă nu se cunoaste │ │ congenital
    D.N.):........../........./................ ├──┤ Infectii gonococice
                                                  ├──┤ Infectie HIV
    Sex:........... Ocupatia:................. ├──┤ Infectie cu Chlamydia
                                                  │ │ spp.
    Locul de muncă/Colectivitatea:............ ├──┤ Infectie generală cu
                                                  │ │ Herpes simplex
    ────────────────────────────────────────── ├──┤ Limfogranulomatoza
                                                  │ │ veneriana
    Date despre boala: ├──┤ Hepatita virala acuta A
                                                  ├──┤ Hepatita virala acuta B
    Data debutului bolii: ....../....../...... ├──┤ Hepatita virala acuta C
    Data depistarii: ...../....../....... ├──┤ Alte hepatite virale
                                                  │ │ acute
    Internat: DA______ NU_______ ├──┤(T) Infectie cu E. coli
                                                  │ │ Enterohemoragic(EHEC)
    Deces: DA______ NU_______ ├──┤ Campylobacterioze
                                                  ├──┤ Yersinioze
    Data decesului: ......./......./......... ├──┤ Cryptosporidiaza
                                                  ├──┤ Salmoneloze
    Cum a fost depistat: consult clinic _____ ├──┤ TIA(alte etiologii)
    contact _______ screening _____ alte_____ ├──┤(T) Botulism
                                                  ├──┤ Shigelioza(dizenterie
    Datele privind modalitatea conformarii │ │ bact.)
    cazului: ├──┤ Dizenterie amoebiana
                                                  ├──┤(T) Febra tifoida şi
    Conform definitiei clinice │ │ paratifoida
    de caz: DA______ NU_______ ├──┤(T) Listerioza
                                                  │ │ Trichinoza
    Conform diagnosticului ├──┤(T) Leptospiroza
    etiologic: DA______ NU_______ ├──┤ Toxoplasmoza
                                                  ├──┤ Varianta transmisibila
    Data recoltarii probei: ....../....../..... │ │ CJ
                                                  ├──┤ Citomegalia acuta
    Rezultatul diagnosticului ├──┤ Infectii pneumococice
    etiologic: .................................. ├──┤(T) Boala meningococica
                                                  │ │ (MCSE)
    Metoda de laborator: ........................ ├──┤ Meningite bacteriene
                                                  ├──┤(T) Meningite virale
    Conform criteriilor epidemiologice DA NU ├──┤(T) Meningita bacilara TBC
                                                  ├──┤ Tuberculoza
    Observatii privind cazul:(date clinice, ├──┤(T) Legioneloze
    paraclinice sau epidemiologice)............. ├──┤(T) Pasitacoza/Ornitoza
    ............................................ ├──┤ Scarlatina
                                                  ├──┤ Infectie urliana (paro-
    Date privind sursa de infectie şi calea de │ │ tidita epidemica)
    transmitere a infectiei: ├──┤(T) Antrax
                Depistata DA____|NU____ ├──┤(T) Bruceloza acuta
                                                  ├──┤ Echinococoza
    Contact cu caz similar/ ├──┤ Ankilostomiaza
                confirmat DA____|NU____ ├──┤(T) Tularemie
                                                  ├──┤ Morva/Melioidoza
    Transmitere aerogena DA____|NU____ ├──┤ Leishmanioza
    Transmitere prin alimente DA____|NU____ ├──┤ Filariaze/dracunculoza
    Transmitere hidrica DA____|NU____ ├──┤ Rabie
    Transmitere prin elemente de ├──┤ Boala Lyme
    mediu DA____|NU____ ├──┤(T) Encefalite inf.primare
    Transmitere parenterala DA____|NU____ ├──┤(T) Encefalite trsm. prin
    Transmitere prin vectori DA____|NU____ │ │ vectori/West Nile
    Transmitere iatrogena DA____|NU____ ├──┤ Febra Q/butonoasa/
    Transmitere sexuala DA____|NU____ │ │ rickettsioze
    ______________________________________________├──┤(T) Holera
                                                  ├──┤(T) Malarie
    Datele sunt furnizate şi completate de: ├──┤(T) Pesta
                                                  ├──┤(T) Lepra
    Numele şi prenumele medicului: ├──┤(T) Tifos exantematic/Brill
                                                  ├──┤(T) Febrele virale
                    Semnatura şi parafa: │ │ hemoragice
                                                  ├──┤(T) Febra galbena
    Locul de muncă al medicului: ├──┤(T) Denga
                                                  ├──┤(T) Variola/varioloidul
    Bifati în cazul în care mai doriti fise _____ ├──┤(T) etiologie necunoscuta
                                                  ├──┤(T) eveniment neobisnuit/
    Nr. ASP_____/________(cod auto + nr. din │ │ neasteptat
                          registru) ├──┤(T) Reactii adverse post-
                                                  │ │ vaccinale indezirabile
    Data primirii fisei:_____/______/_______/ ├──┤ Pertussis
                                                  ├──┤(T) Sindrom acut respirator
                                                  └──┘ sever (SARS)

  __________