ORDIN nr. 137 din 3 decembrie 2018pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare Instituției Prefectului
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018
  Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 8, art. 12 alin. (3) și art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare Instituției Prefectului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 251/2010 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare la unele structuri din domeniul administrației publice aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2010, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan

  București, 3 decembrie 2018.
  Nr. 137.

  ANEXĂ

  NORMĂ DE DOTARE
  cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare Instituției Prefectului

  Nr.
  crt.

  Denumirea bunurilor materiale

  U.M.

  Criterii de înzestrare și mod de repartizare

  1

  Pistol

  cpl. (complet)

  - câte 1 pentru fiecare polițist din cadrul S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  2

  Cartuș pentru pistol

  buc.

  - câte 120 pentru fiecare pistol

  3

  Autoturism de serviciu

  cpl.

  - câte 2 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. județean, mai puțin S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov;
  - 3 pentru S.P.C.P. al municipiului București;
  - 5 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov;
  - câte 6 pentru fiecare prefectură;
  - 10 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București

  4

  Ponton

  cpl.

  - câte 1 pentru prefecturile județelor Tulcea și Galați

  5

  Șalupă

  cpl.

  - câte 1 pentru prefecturile județelor Tulcea și Galați

  6

  Aparat fax

  buc.

  - câte 1 pentru cabinetul prefectului, fiecare subprefect, direcție/similar și serviciu (mai puțin S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.);
  - câte 3 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  7

  Terminal radio fix

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  8

  Terminal radio mobil

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare autoturism de serviciu

  9

  Terminal radio portabil

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare prefect, subprefect, șef S.P.C.P. și șef S.P.C.R.P.C.Î.V.

  10

  Terminal telefonic (analogic, digital, IP, dect)

  cpl.

  - câte 1 (dect) pentru fiecare prefect, subprefect, șef S.P.C.P. și șef S.P.C.R.P.C.Î.V.;
  - câte 1 (analogic/digital/IP) pentru fiecare polițist, funcționar public și personal contractual

  11

  Terminal telefonic GSM

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare prefect, subprefect, șef S.P.C.P. și șef S.P.C.R.P.C.Î.V.

  12

  Echipament de transport de tip TDMoIP

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  13

  Echipament de transport de tip media convertor

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  14

  Terminal de videoconferință

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  15

  Switch de layer 2

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  16

  Router

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  17

  Stație de lucru

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare polițist, funcționar public și personal contractual

  18

  Server

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.;
  - câte 2 pentru fiecare locație a prefecturii

  19

  Surse neîntreruptibile de alimentare cu energie electrică (UPS)

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare server și stație de lucru

  20

  Rack pentru echipamente IT&C

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  21

  Complet fix/mobil preluare date pentru pașaport

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare 100.000 locuitori ai județului;
  - 40 pentru S.P.C.P. al municipiului București

  22

  Complet fix/mobil pentru verificare date personale și biometrice

  buc.

  - câte 3 pentru fiecare S.P.C.P. județean;
  - 15 pentru S.P.C.P. al municipiului București

  23

  Complet tipărire pașapoarte temporare

  buc.

  - câte 2 pentru fiecare S.P.C.P. din județele cu o populație sub 400.000 locuitori;
  - câte 3 pentru fiecare S.P.C.P. din județele cu o populație peste 400.000 locuitori;
  - 6 pentru S.P.C.P. al municipiului București

  24

  Complet eliberare pașapoarte

  buc.

  - câte 2 pentru fiecare S.P.C.P. din județele cu o populație sub 400.000 locuitori;
  - câte 3 pentru fiecare S.P.C.P. din județele cu o populație peste 400.000 locuitori;
  - 8 pentru S.P.C.P. al municipiului București

  25

  Stație de preluare imagine pentru permise de conducere

  cpl.

  - câte 3 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V. din județele cu o populație sub 500.000 locuitori;
  - câte 6 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V. din județele cu o populație peste 500.000 locuitori;
  - 10 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București

  26

  Stație scanare date permise de conducere

  cpl.

  - câte 3 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V. județean;
  - 7 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București

  27

  Stație de prelucrare certificate de înmatriculare

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare 200.000 locuitori ai județului;
  - 10 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București

  28

  Stație de prelucrare autorizații de circulație provizorie

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.

  29

  Imprimantă de rețea

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare birou/compartiment din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V.;
  - câte 2 pentru nevoile fiecărei prefecturi și S.P.C.P.

  30

  Imprimantă multifuncțională

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare serviciu (mai puțin S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.), birou și compartiment din cadrul prefecturii;
  - câte 2 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V. județean;
  - câte 4 pentru fiecare S.P.C.P. județean și S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București;
  - 30 pentru S.P.C.P. al municipiului București

  31

  Imprimantă termică

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare ghișeu

  32

  Scaner

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare prefectură;
  - câte 5 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. județean;
  - câte 10 pentru S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. ale municipiului București

  33

  Cititor optic fix/portabil pentru verificarea documentelor de călătorie și permiselor de conducere

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare ghișeu din cadrul fiecărui S.P.C.R.P.C.Î.V.;
  - câte 4 pentru fiecare S.P.C.P. județean;
  - 8 pentru S.P.C.P. al municipiului București

  34

  Mască contra gazelor

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare polițist, funcționar public și personal contractual

  35

  Trusă individuală de decontaminare

  cpl.

  36

  Cameră video portabilă

  buc.

  - câte 1 pentru nevoile fiecărei prefecturi, fiecărui compartiment de informare și relații publice, oficiu prefectural și examinator atestat

  37

  Aparat/Cameră foto

  cpl.

  - câte 1 pentru nevoile fiecărei prefecturi, fiecărui compartiment de informare și relații publice și oficiu prefectural

  38

  Lampă cu raze ultraviolete

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare prefect, subprefect, direcție și serviciu din cadrul prefecturii (mai puțin S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.);
  - câte 3 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. județean;
  - câte 12 pentru S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. ale municipiului București

  39

  Tester alcoolemie

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare prefectură

  40

  Reportofon

  cpl.

  - câte 1 pentru nevoile fiecărei prefecturi, fiecărui compartiment de informare și relații publice și oficiu prefectural

  41

  Video/multimedia (videoproiector)

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  42

  Ecran pentru proiecție

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare videoproiector

  43

  Cuptor cu microunde

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  44

  Expresor de cafea

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare prefectură, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  45

  Frigider de uz casnic

  cpl.

  - câte 2 pentru fiecare S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.;
  - câte 3 pentru fiecare prefectură

  46

  Aparat de multiplicat

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare structură de secretariat, departament, direcție (similar) și serviciu (mai puțin S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. din municipiul București);
  - 3 pentru S.P.C.P. al municipiului București;
  - 5 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București

  47

  Instalație de climatizare

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare corp de clădire/locație

  48

  Soluție pentru management fluxuri organizatorice/sistem de ticketing

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare locație a S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  49

  Sistem de informare electronică pentru cetățeni (infochioșc)

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare sediu al prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  50

  Mașină de tocat hârtie

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare structură de secretariat, departament, direcție (similar) și serviciu (mai puțin S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V. din municipiul București);
  - 5 pentru S.P.C.P. al municipiului București;
  - 8 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al municipiului București

  51

  Mașină de numărat și verificat bancnote

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare prefectură și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  52

  Ladă metalică pentru documente

  buc.

  - câte 1 pentru fiecare structură de secretariat, departament, direcție (similar), serviciu și birou

  53

  Sursă portabilă de iluminat

  buc.

  - pentru 10% din efectivele fiecărei structuri

  54

  Aspirator

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare sediu

  55

  Centrală de pază și alarmare

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare locație

  56

  Sistem de supraveghere video, antiefracție și antiincendii

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare locație

  57

  Centrală telefonică

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  58

  Termoscaner

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  59

  Nebulizator

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare locație a prefecturii, S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V.

  60

  Echipament de protecție (pelerină cu glugă, cizme cauciuc, mănuși)

  cpl.

  - câte 1 pentru fiecare lucrător din cadrul prefecturii, cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență

  NOTE:1. Echipamentele pentru comunicații de date în rețelele informatice locale și de arie mai mare (metropolitană și națională) vor fi stabilite de către Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației pe măsura implementării rețelelor de comunicații de date a Ministerului Afacerilor Interne.2. Necesarul de armament și muniția aferentă pentru S.P.C.P. și S.P.C.R.P.C.Î.V., stabilit conform prevederilor prezentei norme de dotare, se comunică inspectoratelor de poliție județene de către prefecturi. Armamentul și muniția aferentă rămân în patrimoniul inspectoratelor de poliție județene și se asigură de către structurile logistice ale acestora, la solicitarea șefilor serviciilor publice comunitare, din rezerva de 10% constituită la uzul curent.3. La întocmirea planurilor logistice privind asigurarea cu mijloace tehnice și materiale se vor lua în calcul cantitățile rezultate din aplicarea criteriilor și modului de repartizare prevăzute în normă. 4. Dotarea cu celelalte mijloace și obiecte de inventar se face în conformitate cu prevederile ordinelor ministrului afacerilor interne în vigoare, astfel: Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor și efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreținere și alte materiale specifice, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 633/2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfășurării activităților în spațiile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne; Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019* pentru aprobarea Normelor de dotare cu aparatură audio-video-TV în structurile Ministerului Afacerilor Interne.
  * Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  5. S.P.C.P. - serviciu public comunitar de pașapoarte.6. S.P.C.R.P.C.Î.V. - serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare vehicule.

  (la 19-04-2021, ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 56 din 8 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 19 aprilie 2021 )

  -----