ORDONANŢĂ nr. 11 din 31 iulie 2014
pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 6 august 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul (6) al articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 septembrie 2013, se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
  "(7) Prin personal neclerical care beneficiază de sprijin sub formă de contribuţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale se înţelege personalul auxiliar al cultului religios care desfăşoară activităţi conexe actului cultic în vederea îndeplinirii acestuia.
  (8) În categoria personalului neclerical prevăzut la alin. (7) este inclusă funcţia de cantor sau cântăreţ bisericesc, cu excepţia cultului mozaic, unde funcţia de cantor este clericală."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Secretarul de stat pentru culte,
  Victor Opaschi
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 31 iulie 2014.
  Nr. 11.
  -------