HOTĂRÂRE nr. 552 din 5 august 1991 (*actualizată*)
privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol
(actualizată pînă la data de 1 septembrie 2001*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 29 august 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ pînă la data de 1 septembrie 2001, cu modificările şi completările aduse de: PRECIZĂRILE nr. 181681 din 30 iunie 1992; PRECIZĂRILE nr. 183375 din 21 decembrie 1992; PRECIZĂRILE nr. 76732 din 28 mai 1993; PRECIZĂRILE nr. 77479 din 10 august 1993; PRECIZĂRILE nr. 78636 din 10 noiembrie 1993; HOTĂRÂREA nr. 392 din 19 aprilie 2001; ORDONANŢA nr. 80 din 30 august 2001.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA nr. 80 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 septembrie 2001 s-au stabilit normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice. Normativele de cheltuieli privesc: aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene; acţiunile de protocol; dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, precum şi costurile pentru telefoane.
  Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de către instituţiile publice din subordinea acestora, sînt prevăzute în anexa nr. 2 din actul normativ menţionat mai sus.
  Redăm mai jos, o serie de Hotărîri de Guvern care prevăd organizarea anumitor evenimente cu caracter cultural şi ştiinţific, pentru care cheltuielile au fost asigurate conform Hotărîrii Guvernului nr. 552/1991 sau prin derogarea de la prevederile acestui act normativ, astfel:
  - Hotărîrea Guvernului nr. 243 din 21 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 144 din 7 iunie 1994;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 395 din 15 iulie 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 228 din 22 august 1994;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 171 din 20 martie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 59 din 22 martie 1996;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 217 din 2 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 83 din 23 aprilie 1996;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 251 din 10 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 80 din 19 aprilie 1996;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 14 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 278 din 7 noiembrie 1996;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 824 din 19 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 450 din 25 noiembrie 1998;
  - Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 19 august 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 401 din 24 august 1999.
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi plafoanele de cheltuieli ocazionate de acestea, la instituţiile publice, sînt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărîre.


  Articolul 2

  În funcţie de evoluţia preţurilor produselor alimentare, Ministerul Economiei şi Finanţelor va actualiza, în termen de 30 de zile, plafoanele maxime stabilite prin prezenta hotărîre.


  Articolul 3

  Cheltuielile de protocol stabilite ca urmare a aplicării prezentei hotărîri se vor încadra în creditele bugetare aprobate fiecărei instituţii publice.


  Articolul 4

  Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu data 1 august 1991.
  Pe aceeaşi dată se abroga anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1573/1971 privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, Nota aprobată de primul-ministru al Guvernului cu nr. 219/10.02.1990 şi orice alte prevederi contrare.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexă

  NORMA 05/08/1991