RECTIFICARE nr. 102 din 25 aprilie 2006
la Legea nr. 102/25.04.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 mai 2006    În Legea nr. 102/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 9 mai 2006, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):
    - la art. I pct. 4, la art. 3 alin. (1) pct. 8, în loc de "...pentru a permite staţionarea autobuzelor la persoane,..." se va citi: "... pentru a permite staţionarea autobuzelor la peroane,...".
    ----------