ORDIN nr. 201 din 27 decembrie 2023pentru modificarea alineatelor (2) și (4) ale articolului 6 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1179 din 27 decembrie 2023
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Alineatele (2) și (4) ale articolului 6 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 10 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:(2) Pentru a fi eligibile, cheltuielile aferente proiectelor trebuie să fie efectuate de beneficiar în perioada de implementare stabilită prin actul de finanțare, respectiv între 1 ianuarie 2014 și 30 aprilie 2024.
  ....................................(4) Plățile aferente cheltuielilor eligibile în cadrul unui proiect trebuie realizate în perioada de eligibilitate a proiectului, respectiv în termen de maximum 2 luni de la termenul-limită de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31 mai 2024.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat

  București, 27 decembrie 2023.
  Nr. 201.
  -----