LEGE nr. 111 din 13 martie 2002
pentru ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 28 martie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se ratifica Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998.
  Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Statutului Curţii Penale Internaţionale, România formulează următoarele declaraţii:
  1. În temeiul articolului 87 paragraful 1 litera a) din Statut:
  Ministerul Justiţiei este autoritatea centrala română competenţa sa primească cererile Curţii Penale Internaţionale, să le transmită neîntârziat spre rezolvare organelor judiciare române competente şi sa comunice Curţii Penale Internaţionale documentele aferente.
  2. În temeiul articolului 87 paragraful 2:
  Cererile Curţii Penale Internaţionale şi documentele aferente vor fi transmise în limba engleza sau însoţite de traduceri oficiale în această limbă.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PACURARU

  STATUT 17/07/1998