HOTĂRÂRE nr. 83 din 3 februarie 2005 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
(actualizată până la data de 28 august 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I

  Abrogat.
  -------------
  Cap. I a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  Articolul 1

  Abrogat.
  -------------
  Art. 1 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 2

  Abrogat.
  -------------
  Art. 2 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Capitolul II

  Abrogat.
  -------------
  Cap. II a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  Articolul 3

  Abrogat.
  -------------
  Art. 3 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 4

  Abrogat.
  -------------
  Art. 4 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 5

  Abrogat.
  -------------
  Art. 5 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Capitolul III

  Abrogat.
  -------------
  Cap. III a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  Articolul 6

  Abrogat.
  -------------
  Art. 6 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 7

  Abrogat.
  -------------
  Art. 7 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 8

  Abrogat.
  -------------
  Art. 8 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 9

  Abrogat.
  -------------
  Art. 9 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 10

  Abrogat.
  -------------
  Art. 10 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 11

  Abrogat.
  -------------
  Art. 11 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 11^1

  Abrogat.
  -------------
  Art. 11^1 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 11^2

  Abrogat.
  -----------
  Art. 11^2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 485 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2008.


  Capitolul IV Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei


  Articolul 12

  (1) Abrogat.
  -------------
  Alin. (1) al art. 12 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.
  -------------
  Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 12^1

  Abrogat.
  -------------
  Art. 12^1 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 12^2

  Abrogat.
  -------------
  Art. 12^2 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 13

  Abrogat.
  -------------
  Art. 13 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 14

  Abrogat.
  -------------
  Art. 14 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 15

  Abrogat.
  -------------
  Art. 15 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 15^1

  Abrogat.
  -----------
  Art. 15^1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 485 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2008.


  Capitolul V

  Abrogat.
  -------------
  Cap. V a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  Articolul 16

  Abrogat.
  -------------
  Art. 16 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 17

  Abrogat.
  -------------
  Art. 17 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 18

  Abrogat.
  -------------
  Art. 18 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 19

  Abrogat.
  -------------
  Art. 19 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 20

  Abrogat.
  --------------
  Art. 20 a fost abrogat de pct. 2 al lit. b) a art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 127 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006.


  Articolul 21

  Abrogat.
  ------------
  Art. 21 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.918 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2007.


  Articolul 22

  Abrogat.
  -------------
  Art. 22 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 23

  Abrogat.
  -------------
  Art. 23 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 24

  Abrogat.
  ------------
  Art. 24 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.918 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2007.


  Articolul 25

  Abrogat.
  -------------
  Art. 25 a fost abrogat de pct. 2 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 745 din 9 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iulie 2008.


  Capitolul VI

  Abrogat.
  -------------
  Cap. VI a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  Articolul 26

  Abrogat.
  -------------
  Art. 26 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 27

  Abrogat.
  -------------
  Art. 27 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 28

  Abrogat.
  -------------
  Art. 28 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 3 februarie 2005.
  Nr. 83.

  Anexa 1

  Abrogata
  ---------
  Conform art. 45 din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 12 alin. (2) şi a anexei nr. 1, care se abrogă la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3), dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Anexa 2

  Abrogata
  -------------
  Anexa 2 a fost abrogată de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Anexa 3

  Abrogată
  -------------
  Anexa 3 a fost abrogată de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.
  -------