ORDONANȚĂ nr. 35 din 31 august 2022pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 31 august 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 „Lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este membră“, la punctul I „Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului“, poziția 47 va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  47.Institutul Internațional de StatisticăVoorburg - Olanda18851961Institutul Național de StatisticăInstitutul Național de Statistică - România are statut de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică.
  2. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“, subcapitolul „Institutul Român de Statistică“ va avea următorul cuprins:
  Institutul Național de Statistică

  1.Institutul Internațional de Statisticăeuro
  250
  Sumele reprezentând cotizațiile anuale sunt calculate în funcție de mărimea indicatorului «Produs intern brut/locuitor» pentru România, editat în publicația «Atlas» a Băncii Mondiale.
  2.OCDE - Comitetul de Statistică și Guvernanță în Statisticăeuro
  23.400
  Sumele reprezentând cotizațiile anuale se actualizează cu rata oficială a inflației din țara gazdă, aferentă anului calendaristic anterior celui de referință.


  Articolul II
  (1) Se aprobă plata cotizației, în limita echivalentului în lei al sumei de 23.400 de euro, în vederea participării Institutului Național de Statistică - România, ca asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pentru anul 2022, precum și plata cotizației anuale actualizate cu rata oficială a inflației din țara gazdă, aferentă anului calendaristic anterior celui de referință, pentru anii următori în care Institutul Național de Statistică - România are calitatea de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.(2) Se aprobă plata cotizației, în limita echivalentului în lei al sumei de 250 de euro, în vederea participării Institutului Național de Statistică - România, ca membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică, pentru anul 2022, precum și plata cotizației anuale pentru anii următori în care Institutul Național de Statistică - România are calitatea de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică, cotizație anuală calculată în funcție de mărimea indicatorului „Produs intern brut/locuitor“ pentru România, editat în publicația „Atlas“ a Băncii Mondiale.(3) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură de la bugetul de stat, prevăzut cu această destinație, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică.(4) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) și (2) se calculează pe baza cursului oficial de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, în vigoare la data efectuării plății.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Mircea Abrudean
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 31 august 2022.
  Nr. 35.
  -----