ORDIN nr. 1.112/411/2000pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restrictiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului
EMITENT
 • MINISTERUL DE INTERNE nr. 1.112 din 4 aprilie 2000
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR nr. 411 din 8 iunie 2000
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 24 august 2000
  Ministrul de interne și ministrul transporturilor,
  în temeiul prevederilor art. 5 din Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, republicat, ale art. 4 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, republicat, cu modificările ulterioare, și ale art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, și republicată,
  în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne,
  în temeiul art. 3 pct. 56 și al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
  emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restrictiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Regia Autonomă "Administrația Naționala a Drumurilor din România" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin și va asigura tipărirea și distribuirea, contra cost, a normelor metodologice prevăzute la art. 1.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Instrucțiunile comune ale Ministerului Transporturilor și Telecomunicatiilor și ale Ministerului de Interne nr. 630/2.330 din 20 aprilie 1985 privind condițiile de închidere a circulației rutiere sau de instituire a restrictiilor, în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice, nepublicate.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării.

  p. Ministrul de interne,
  Mircea Muresan,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu


  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație
  în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului