HOTĂRÂRE nr. 361 din 30 aprilie 2014
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 9 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, republicată, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi a celor care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre."
  2. La Normele metodologice, la articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din prezenta hotărâre, analizele de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ───────────────────
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii,
  familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 30 aprilie 2014.
  Nr. 361.
  _________