ORDIN nr. 1.171 din 5 noiembrie 2018privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018
  Având în vedere Referatul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nr. 1.905 din 1.11.2018,
  ținând seamă de prevederile art. 16 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Viza se solicită și se aplică începând cu anul următor emiterii autorizației de mediu sau autorizației integrate de mediu sau înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu

  București, 5 noiembrie 2018.
  Nr. 1.171.

  ANEXĂ

  PROCEDURA
  pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu