HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 16 august 2006
pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 30 august 2006  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administratia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:
  1. Articolul 11 va urmatorul cuprins:
  "Art. 11. - Consiliul de administratie se numeste sau se revoca prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi este compus din 5-9 persoane, dintre care una este directorul general al ROMATSA, care este şi preşedintele consiliului de administratie.
  Din consiliul de administratie fac parte cate un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, ceilalti membri fiind numiti dintre ingineri, economisti, juristi sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al ROMATSA."
  2. Articolul 17 va urmatorul cuprins:
  "Art. 17. - Directorul general al ROMATSA este numit sau revocat de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului. El nu poate ocupa functii în consiliile de administratie ale unor societăţi comerciale cu capital privat."


  Articolul II

  Articolul 9 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi functionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 1 noiembrie 1994, se modifica după cum urmeaza:
  "Art. 9. - Consiliul de administratie se numeste sau se revoca prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi este compus din 5-9 persoane, dintre care una este directorul general al Regiei Autonome <<Registrul Auto Roman>>, care este şi preşedintele consiliului de administratie.
  Din consiliul de administratie fac parte cate un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, ceilalti membri fiind numiti dintre ingineri, economisti, juristi sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al Regiei Autonome <<Registrul Auto Roman>>."


  Articolul III

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:
  1. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Conducerea Autorităţii Aeronautice Civile Române este asigurata de consiliul de administratie şi de directorul general.
  (2) Directorul general al Autorităţii Aeronautice Civile Române este numit sau revocat de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  (3) Directorul general reprezinta Autoritatea Aeronautica Civila Română în relatiile oficiale, conduce activitatea curenta şi angajează sau concediaza personalul de execuţie al acesteia."
  2. Articolul 8 va urmatorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Consiliul de administratie se numeste sau se revoca prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi este compus din 5-9 persoane, dintre care una este directorul general al Autorităţii Aeronautice Civile Române, care este şi preşedintele consiliului de administratie.
  (2) Din consiliul de administratie fac parte cate un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, ceilalti membri fiind numiti dintre ingineri, economisti, juristi sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al Autorităţii Aeronautice Civile Române.
  (3) Consiliul de administratie îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului propriu de organizare şi functionare."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ──────────────────
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  Bucureşti, 16 august 2006.
  Nr. 1.090.
  _________