HOTĂRÎRE Nr. 189 din 31 martie 1995
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Drenarea apelor subterane în zona centrala a municipiului Suceava, ansamblul <<Ştefan cel Mare>> şi zona magazinului Bucovina, strada Mihai Viteazul şi strada Alexandru cel Bun, judeţul Suceava"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Drenarea apelor subterane în zona centrala a municipiului Suceava, ansamblul <<Ştefan cel Mare>> şi zona magazinului Bucovina, strada Mihai Viteazul şi strada Alexandru cel Bun, judeţul Suceava", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre. Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.


  Articolul 2

  Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  -----------------
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului
  pentru Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Dan Mogos,
  secretar de stat
  -------------------------