ORDIN nr. 1.032 din 14 iunie 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente
(actualizat până la data de 19 august 2011*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 august 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.252 din 12 august 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Văzând Referatul comun de aprobare nr. Cs.A. 6.739/2011 al Direcţiei asistenţă medicală, al Direcţiei politica medicamentului, al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică şi al Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţile beneficiare ale donaţiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă orice dispoziţie contrară.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 14 iunie 2011.
  Nr. 1.032.


  Anexă

  NORMA 14/06/2011