HOTĂRÂRE nr. 4 din 3 martie 1992 privind Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 4 martie 1992 Notă
  HOTĂRÂREA nr. 4 din 3 martie 1992 pentru aprobarea Regulamentului ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 34 din 4 martie 1992. După data publicării în Monitorul Oficial al României, acest act nu a mai fost republicat, fiind republicat numai Regulamentul din 3 martie 1992 în următoarele Monitoare Oficiale: Monitorul Oficial nr. 461 din 25 iulie 2013, Monitorul Oficial nr. 37 din 19 ianuarie 2016, Monitorul Oficial nr. 110 din 5 februarie 2018, Monitorul Oficial nr. 247 din 25 martie 2020, Monitorul Oficial nr. 623 din 7 iulie 2023.

  *) Regulamentul Parlamentului din 3 martie 1992 aprobat prin Hotărarea Parlamentului României nr. 4/1992 a fost republicat în temeiul art. II din Hotărârea Parlamentului României nr. 28/2023 privind modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului.
  Regulamentul Parlamentului din 3 martie 1992 republicat prevăzut în anexă include modificările și completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 36 din 28 noiembrie 2023.

  (la 01-07-2013, Titlul Regulamentului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 55 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  În temeiul art. 62 alin. (1) din Constituția României,
  Parlamentul României adopta prezenta hotărîre.
  Se aprobă Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.
  Aceasta hotărîre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comuna din 3 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  OLIVIU GHERMAN

  REGULAMENT
  activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului