ORDIN nr. 5.219 din 9 septembrie 2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010
  În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul școlar 2010-2011.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu

  București, 9 septembrie 2010.
  Nr. 5.219.

  Anexa nr. 1

  METODOLOGIE
  de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională
  pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a
  competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul
  învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat


  Anexa nr. 2

  LISTA
  examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine,
  care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
  studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat
  1. Limba engleză

  Nr. crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/nivel

  Punctaj/nivel/condiții minime
  pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Preliminary English Test/PET FOR SCHOOLS

  PET/Preliminary/
  Preliminary for Schools

  B1

  Promovat/Cambridge English
  scale: 140-170

  University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/

  2.

  First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLS

  FCE/First/First

  B2

  Promovat/Cambridge English scale: 160-190

  3.

  Certificate Advanced English

  CAE/Advanced

  C1

  Promovat/Cambridge English scale: 180-210


  4.

  Certificate of Proficiency in English

  CPE/Proficiency

  C2

  Promovat/Cambridge English scale: 200-230


  5.

  Business English Certificate
  - Preliminary
  - Vantage
  - Higher

  BEC

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/

  6.

  International English Language Testing System

  IELTS

  Punctaj
  0-9

  4-5 puncte B1
  5,5-6,5 puncte B2
  7-8 puncte C1
  8,5-9,0 puncte C2

  British Council Romania; Cambridge English Language Assessment; IELTS Australia
  www.ielts.org

  7.

  Test of English as a Foreign Language - Internet-based Tests

  TOEFL (iBT)

  Reading:
  0-30
  Listening:
  0-30
  Speaking:
  0-30
  Writing:
  0-30
  Total - 0-120

  57-86 puncte B1
  87-109 puncte B2
  110-120 puncte C1

  Educational Testing Service (ETS) www.ets.org

  8.

  Test of English for International Communication

  TOEIC

  Listening:
  5-495
  Reading:
  5-495
  Speaking:
  0-200
  Writing:
  0-200

  Listening:
  minimum 275 puncte - B1
  minimum 400 puncte - B2
  minimum 490 puncte - C1
  Reading
  minimum 275 puncte -B1
  minimum 385 puncte - B2
  minimum 455 puncte - C1
  Speaking
  minimum 120 puncte - B1
  minimum 160 puncte - B2
  minimum 200 puncte - C1
  Writing
  minimum 120 puncte - B1
  minimum 150 puncte - B2
  minimum 200 puncte - C1


  9.

  TRINITY
  Integrated Skills in English

  TRINITY ISE

  ISE I - B1
  ISE II - B2
  ISE III - C1
  ISE IV - C2

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  TRINITY College London

  10.

  Examenele ECL

  ECL

  Independent User - B1
  Independent User - B2
  Proficient
  User - C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universității București

  11.

  Basic Communication Certificate in English

  BCCE

  B1

  Promovat

  Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania

  12.

  Examination for the Certificate of Competency in English

  ECCE

  B2

  Promovat

  Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania

  13.

  Advanced Level Certificate in English

  ALCE

  C1

  Promovat

  Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania

  14.

  Examination for the Certificate of Competency in English

  ECPE

  C2

  Promovat

  Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania

  15.

  Ascentis Anglia ESOL

  Ascentis Anglia ESOL

  B1-C2

  Promovat

  Anglia Examination Syndicate limited/S.C. Eurolink College - S.R.L. Romania

  16.

  LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

  -

  B1

  Promovat/40-51 puncte

  Learning Resources
  Network - www.lrnglobal.org

  17.

  LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International

  -

  B2

  Promovat/40-51 puncte


  18.

  LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International

  -

  C1

  Promovat/50-64 puncte


  19.

  LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International

  -

  C2

  Promovat/50-64 puncte


  20.

  LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

  IELCA

  B1

  Promovat/80-119 puncte


  21.

  LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International

  IELCA

  B2

  Promovat/120-159 puncte


  22.

  LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International

  IELCA

  C1

  Promovat/160-199 puncte


  23.

  LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International

  IELCA

  C2

  Promovat/200 puncte


  24.

  ESOL International All Modes (Entry 3)

  -

  B1

  Promovat minimum 55%

  English Speaking Board www.esbuk.org

  25.

  ESOL International All Modes Level 1 B2

  GCSE

  B2

  Promovat minimum 55%


  26.

  ESOL International All Modes Level 2 C1

  GCSE

  C1

  Promovat minimum 55%


  27.

  ESOL International All Modes Level 3 C2

  GCE A level

  C2

  Promovat minimum 55%


  28.

  LanguageCert in International English for Speakers of Other Languages

  IESOL

  B1-C2

  Promovat

  PeopleCert Qualifications Ltd. www.languagecert.org

  29.

  London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
  - English Language Skills Assessment

  LCCI
  ELSA

  B1
  B2
  C1

  Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
  Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

  Educational Development International (EDI) www.lcciromania.ro

  30.

  London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
  - Junior English Test
  - Senior English Test

  LCCI
  JETSET
  - Level 4
  - Level 5
  - Level 6

  B1
  B2
  C1

  Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
  Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

  31.

  London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
  - English for Business

  LCCI
  EfB - Level 1
  EfB - Level 2
  EfB - Level 3

  B1
  B2
  C1

  Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
  Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

  32.

  Pearson LCCI
  Entry 3
  Certificate in ESOL International
  (CEFR B1)

  Pearson EDI
  JETSET Level 4

  B1

  Listening

  minimum

  Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk

  0-20 puncte

  10 puncte - B1

  Reading

  minimum

  0-40 puncte

  20 puncte - B1

  Speaking

  minimum

  0-20 puncte

  10 puncte - B1

  Writing

  minimum

  0-40 puncte

  20 puncte - B1

  Max.

  minimum

  120 puncte

  60 puncte - B1

  33.

  Pearson LCCI
  Level 1
  Certificate in ESOL International
  (CEFR B2)

  Pearson EDI
  JETSET Level 5

  B2

  Listening

  minimum

  Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk

  0-30 puncte

  15 puncte - B2

  Reading

  minimum

  0-60 puncte

  30 puncte - B2

  Speaking

  minimum

  0-40 puncte

  20 puncte - B2

  Writing

  minimum

  0-60 puncte

  30 puncte - B2

  Max.

  minimum

  190 puncte

  95 puncte - B2

  34.

  Pearson LCCI
  Level 2
  Certificate in ESOL International (CEFR C1)

  Pearson EDI
  ETSET Level 6

  C1

  Listening

  minimum

  Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk

  0-30 puncte

  15 puncte - C1

  Reading

  minimum

  0-60 puncte

  30 puncte - C1

  Speaking

  minimum

  0-40 puncte

  20 puncte - C1

  Writing

  minimum

  0-60 puncte

  30 puncte - C1

  Max.

  minimum

  190 puncte

  95 puncte - C1

  35.

  Pearson LCCI
  Level 3
  Certificate in ESOL International
  (CEFR C2)

  Pearson EDI
  JETSET Level 7

  C2

  Listening

  minimum

  Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk

  0-30 puncte

  15 puncte - C2

  Reading

  minimum

  0-60 puncte

  30 puncte - C2

  Speaking

  minimum

  0-40 puncte

  20 puncte - C2

  Writing

  minimum

  0-60 puncte

  30 puncte - C2

  Max.

  minimum

  190 puncte

  95 puncte - C2

  36.

  Level 1
  Pearson LCCI
  English for Business

  Pearson LCCI
  IQ English for Business
  Level 1

  B1

  Listening

  minimum

  Pearson LCCI
  www.lcci.org.uk

  0-30 puncte

  15 puncte - B1

  Reading and Writing

  minimum

  0-100 puncte

  50 puncte - B1

  Speaking

  minimum

  0-100 puncte

  50 puncte - B1

  Total B1

  minimum
  115 puncte

  37.

  Level 2
  Pearson LCCI
  English for Business

  Pearson LCCI
  IQ English for Business
  Level 2

  B2

  Listening

  minimum

  Pearson LCCI
  www.lcci.org.ukx

  0-30 puncte

  18 puncte - B2

  Reading and Writing

  minimum

  0-100 puncte

  60 puncte - B2

  Speaking

  minimum

  0-100 puncte

  60 puncte - B2

  Total B2

  minimum

  138 puncte

  38.

  Level 3
  Pearson LCCI
  English for Business

  Pearson LCCI
  IQ English for Business
  Level 3

  C1

  Listening

  minimum

  Pearson LCCI
  www.lcci.org.uk

  0-30 puncte

  21 puncte - C1

  Reading and Writing

  minimum

  0-100 puncte

  70 puncte - C1

  Speaking

  minimum

  0-100 puncte

  70 puncte - C1

  Total C1

  minimum

  161 puncte

  39.

  Level 4
  Pearson LCCI
  English for Business

  Pearson LCCI
  IQ English for Business
  Level 4

  C2

  Listening

  minimum

  Pearson LCCI
  www.lcci.org.uk

  0-30 puncte

  24 puncte - C2

  Reading and Writing

  minimum

  0-100 puncte

  80 puncte - C2

  Speaking

  minimum

  0-100 puncte

  80 puncte - C2

  Total C2

  minimum

  184 puncte

  40.

  Pearson Edexcel Entry
  Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

  Pearson Test of English (PTE) General
  Level 2

  B1

  Listening

  minimum

  Edexcel www.pearsonpte.com

  0-25 puncte

  13 puncte - B1

  Reading

  minimum

  0-25 puncte

  13 puncte - B1

  Speaking

  minimum

  0-25 puncte

  13 puncte - B1

  Writing

  minimum

  0-25 puncte

  13 puncte - B1

  Total B1

  minimum
  52 puncte

  41.

  Pearson Edexcel Entry
  Level 1
  Certificate in ESOL International

  Pearson Test of English (PTE) General
  Level 3

  B2

  Listening

  minimum

  Edexcel www.pearsonpte.com

  0-25 puncte

  15 puncte - B2

  Reading

  minimum

  0-25 puncte

  15 puncte - B2

  Speaking

  minimum

  0-25 puncte

  15 puncte - B2

  Writing

  minimum

  0-25 puncte

  15 puncte - B2

  Total B2

  minimum
  60 puncte

  42.

  Pearson Edexcel Entry
  Level 2
  Certificate in ESOL International

  Pearson Test of English (PTE) General
  Level 4

  C1

  Listening

  minimum

  Edexcel
  www.pearsonpte.com

  0-25 puncte

  17 puncte - C1

  Reading

  minimum

  0-25 puncte

  17 puncte - C1

  Speaking

  minimum

  0-25 puncte

  17 puncte - C1

  Writing

  minimum

  0-25 puncte

  17 puncte - C1

  Total C1

  minimum
  68 puncte

  43.

  Pearson Edexcel Entry
  Level 3
  Certificate in ESOL International

  Pearson Test of English (PTE) General
  Level 5

  C2

  Listening

  minimum

  Edexcel
  www.pearsonpte.com

  0-25 puncte

  19 puncte - C2

  Reading

  minimum

  0-25 puncte

  19 puncte - C2

  Speaking

  minimum

  0-25 puncte

  19 puncte - C2

  Writing

  minimum

  0-25 puncte

  19 puncte - C2

  Total C2

  minimum
  76 puncte

  44.

  Test lingvistic FEDE

  FEDE

  B1

  Minimum - 100 puncte

  FEDE
  www.fede.education

  Maximum - 200 puncte

  B2

  Minimum - 200 puncte

  Maximum - 400 puncte

  C1

  Minimum - 200 puncte

  Maximum - 400 puncte

  45.

  OXFORD TEST OF ENGLISH

  OXFORD-NICULESCU Education - S.R.L.

  B1

  81-110 puncte

  OXFORD-NICULESCU Education - S.R.L.
  www.niculescu.ro

  B2

  111-140 puncte
  2. Limba franceză

  Nr. crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/nivel

  Punctaj/nivel/condiții minime
  pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Diplôme d’études en langue française

  DELF

  B1

  Promovat

  Centre international d’études pédagogiques (CIEP) - Ministère de
  l’Éducation Nationale www.ciep.fr

  B2

  Promovat

  2.

  Diplôme approfondi de langue française

  DALF

  C1

  Promovat

  C2

  Promovat

  3.

  Test de connaissance du français

  TCF

  A1-C2

  B1

  4.

  Test d’évaluation du français

  TEF

  A1-C2

  B1

  Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)
  www.fda.ccip.fr

  5.

  L’examen ECL

  ECL

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro

  6.

  Test lingvistic FEDE

  FEDE

  B1
  B2
  C1

  Minimum - 100 puncte
  Maximum - 200 puncte
  Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte
  Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte

  FEDE
  www.fede.education
  3. Limba germană

  Nr. crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/nivel

  Punctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/organizația
  care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)

  DSD 2

  B2-C1

  B2

  Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK)
  www.kmik.org
  http:www.auslandsschulwesen.de

  2.

  Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)

  DSD 1

  B1

  B1

  3.

  Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch
  - Zertifikat Deutsch für Jungedliche
  - Zertifikat Deutsch
  - Mittelstufe Deutsch
  - Oberstufe Deutsch
  Wirtschaftssprache Deutsch

  ÖSD
  -/
  -ZD
  -MD
  -/
  -WD

  B1
  B2
  B2
  C1
  C2

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)
  www.osd.at
  www.bmukk.gv.at

  4.

  Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jungedliche

  -

  B1

  Promovat

  Goethe - Institut
  www.goethe.de/pruefungen
  Goethe - Institut
  www.goethe.de/pruefungen

  5.

  Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Erwachsene

  -

  B1

  Promovat

  6.

  Goethe - Zertifikat B2

  -

  B2

  Promovat

  7.

  Goethe - Zertifikat C1

  -

  C1

  Promovat

  8.

  Goethe - Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

  GDS

  C2

  Promovat

  9.

  Der Test Deutsch als Fremdsprache

  Test DaF

  B1+ – C1

  B2

  Test DaF - Institut
  www.testdaf.de

  10.

  ECL - Zertifikat

  ECL

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
  www.eurocenter.ro

  11.

  Test lingvistic FEDE

  FEDE

  B1
  B2
  C1

  Minimum - 100 puncte
  Maximum - 200 puncte
  Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte
  Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte

  FEDE
  www.fede.education
  4. Limba italiană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare
  Instituția/organizația
  care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.
  Certificazione di Italiano come Lingua Straniere
  - Livello Uno
  - Livello Due
  - Livello Tre
  - Livello Quatro
  CILS
  B1
  B2
  C1
  C2

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Universita per Stranieri di Siena
  www.unistrasi.it
  2.Certificazione della lingua italiana
  CELI 2
  CELI 3
  CELI 4
  CELI 5

  B1
  B2
  C1
  C2

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Universita per Stranieri di Perugia
  www.cvcl.it
  3.L’esame ECLECL
  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  Centrul Național de Examinare ECL:
  Eurocenter Amoba - S.R.L.
  www.eurocenter.ro
  4.Test lingvistic FEDEFEDE
  B1
  B2
  C1

  Minimum - 100 puncte
  Maximum - 200 puncte
  Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte
  Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte

  FEDE
  www.fede.education
  5. Limba spaniolă

  Nr. crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/nivel

  Punctaj/nivel/
  condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/organizația
  care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Diploma de Español como Lengua Extranjera
  - Diploma de Español Nivel B1 (Inicial)
  - Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio)
  - Diploma de Español Nivel C1 (Intermedio)
  - Diploma de Español Nivel C2 (Superior)
  - Diploma de Español Nivel A2/B1 escolar

  DELE
  B1
  B2
  C1
  C2
  A2/B1 scolar

  B1
  B1
  B2
  C1
  C2
  B1

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Ministerio de Educación - Instituto Cervantes
  http: diplomas.cervantes.es*

  2.

  El examen ECL

  ECL

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
  www.eurocenter.ro

  3.

  Test lingvistic FEDE

  FEDE

  B1
  B2
  C1

  Minimum - 100 puncte
  Maximum - 200 puncte
  Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte
  Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte

  FEDE
  www.fede.education

  * În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala „Certificatul de aptitudini“ emis de Institutul Cervantes.
  6. Limba portugheză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare
  Instituția/organizația
  care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Diploma Elementar de Portugues Lingua EstrangeiraDEPLEB1Promovat
  Ministério da Educaçăo -
  Centro de Avaliaçao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple
  2.Diploma Intermédio de Portugues Lingua EstrangeiraDIPLEB2Promovat
  3.Diploma Avançado de Portugues Lingua EstrangeiraDAPLEC1Promovat
  4.Diploma Universitário de Portugues Lingua EstrangeiraDUPLEC2Promovat
  5.Test lingvistic FEDEFEDE
  B1
  B2
  C1
  Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte
  FEDE
  www.fede.education
  7. Limba japoneză

  Nr.
  crt.
  Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare
  Instituția/organizația
  care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul
  1.Japanese Language Proficiency TestJLPTN3-B1 N2-B2 N1-C1
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Asociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România
  8. Limba rusă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare
  Instituția/organizația
  care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul
  1.Examene ECLECLIndependent user - B1 Independent user - B2 Proficient user - C1
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu
  2.Russian for Everyday Communication-Threshold level - B1 Vantage level - B2 Effective operational proficiency level - C1 Mastery level
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Pushkin State Russian Language Institute www.pushkin.institute/en/ certificates/

  (la 10-01-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 5.543 din 12 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 10 ianuarie 2020 )


  Anexa nr. 3

  METODOLOGIE
  de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană
  pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale
  din cadrul examenului de bacalaureat